banner glowna

                             "Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją"

Aktualności:

Praca Przychodni dn.17.11.2017 r.

PRACA PRZYCHODNI dn.17.11.2017 r. POZ czynny w godz. 08:00 – 18:00 Poradnie Specjalistyczne Nieczynne: Ortopedyczna. Chirurgiczna. Laryngologiczna. Okulistyczna Endokrynologiczna. Urologiczna. Poradnia Zdrowia Psychicznego. Alergologiczna. Neurologiczna. Gabinet stomatologiczny. Gabinet protetyczny. Pracownia endoskopowa. Czynna: Kardiologiczna. Za utrudnienia przepraszamy Ewa Dębska-Matwiejczyk Wałcz,dn.15.11.2017r.

aqu

Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska

aqu

Koordynator oddziału chorób wewnętrznych, koordynator Koordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul.

Emerytura

Kolejny raz, w dniu 27 października 2017 r, dyrektor szpitala spotykał się z naszymi pracownikami w dniu zakończenia ich pracy zawodowej. Krystyna Kowalska, Longina Michalak, Władysława Rybacka- pracownice Działu Higieny. Przez ponad 30 lat dbały o czystość i porządek w

child

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 09.11.2017 r. godz. 17:00

1) KTO? Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka. Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” – Leonardo da Vinci Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są bardzo częste, we współczesnym świecie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi niejednokrotnie postrzegane są jako groźne dla otoczenia,