banner glowna

                             "Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją"

Aktualności:

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności zdrowia i radości, sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Wyrażamy ogromne uznanie za pracę, wymagającą wiele poświęcenia, odpowiedzialności i osobistego zaangażowania. Wasza rola,

Majówka na Dąbrowskiego 2018

Kolejny raz pracownicy Szpitala wzięli czynny udział w „Majówce na Dąbrowskiego”. Impreza ta o charakterze patriotyczno- rodzinnym zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nasi pracownicy swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacili to wydarzenie o wymiar profilaktyczno – medyczny. Osoby chętne mogły

Szkolenie dla personelu OIOM

W dniu 27 kwietnia 2018 r w naszej sali audiowizualnej odbyło się kolejny raz Koło Naukowe. Głównym organizatorem byli lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem Jana Romaniuka. Podczas tego szkolenia podejmowane były przede wszystkim tematy związane z zasadami

I szkolenie udary

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu

Badania profilaktyczne w Gostomi

W dniu 18.04.2018 lekarze z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (ordynator- Zdzisław Rożnowski, asystent- Adam Bazyli), w Szkole Podstawowej w Gostomi wykonali badania przesiewowe w kierunku wad postawy. Przebadano dzieci z grupy przedszkolnej oraz klasy I. Wyniki badań oraz zalecenia dla rodziców,

07 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne hasło to „Zdrowie dla wszystkich”. Od ponad siedemdziesięciu lat Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje działania zmierzające do poprawy poziomu zdrowia społeczeństw. Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, tak można