banner glowna

                             "Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją"

Aktualności:

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” – Leonardo da Vinci Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są bardzo częste, we współczesnym świecie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi niejednokrotnie postrzegane są jako groźne dla otoczenia,

XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 11-14 pażdziernika, w Gdańsku odbył się XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (www.zjazdptn.viamedica.pl) Z przyjemnośca informujemy, że kadra oddziału neurologicznego naszego szpitala wzięła czynny udział w tej największej i najbardziej renomowanej polskiej konferencji neurologicznej. Przygotowano trzy wystąpienia posterowe: „Udar mózgu

Święto Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego to dobra okazja, żeby poświecić chwilę uwagi dla wyjątkowo trudnej roli zawodowej ratowników medycznych. To od ich decyzji i podejmowanych działań medycznych zależeć może życie ludzkie. Zespoły ratownictwa medycznego uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach

Emerytura- zasłużony odpoczynek

Przejście na emeryturę to ważny moment w życiu. Można zadać sobie pytanie czy to koniec a może początek jakiegoś nowego wyzwania. Jaki charakter ta nowa rola w życiu będzie miała, zależy również od osobistego podejścia do tego wydarzenia. Dyrektor Marek

Konkurs na stanowisko koordynatora oddziału chorób zakaźnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

W dniu 02.10.2017 r, odbyła się uroczysta odprawa, podczas której dyrektor Marek Kornet, w ciepłych słowach podziękował ordynatorowi oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej, za wieloletnią współpracę. Podkreślił mocno kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu zadań zawodowych. Funkcję ordynatora, Waldemar Suliński pełnił do