Posted in:PZW "Rapa"

Informacja

Zarząd Koła PZW ,,RAPA” informuje o możliwości nabycia znaczków na połów ryb w sezonie 2017r.  W załączeniu  tabela składek na ochronę i zagospodarowanie wód,ON PZW w Pile.

 

Opłaty można dokonać u skarbnika koła: codziennie od poniedziałku do piątku w godz od 7.00 do 12.00. Budynek nr 10- logistyka.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2017 r.

Lp

Treść

Wysokość kwoty

w złotych

1 Składka członkowska

86,-

2 Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

43,-

3 Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16,

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

22,-

4 Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5 Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2017R.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżką w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

T A B E L A

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu Nadnoteckiego PZWw Pile w 2017 roku

Uchwała Zarządu ON PZW Nr 8 /Z/16 z dnia 05.10.2016. r.

na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu PZW

Lp.

Okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód i opłaty

I

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla członków PZW (wszystkie wody, wszystkie metody

Składka: roczna podstawowa pełnaokręg

 • odznaczonych srebrną lub złotą odznaką PZW
 • młodzieży uczącej się ( od 16 do 24 lat)
 • emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat
 • odznaczonych medalem honorowym ON PZW – ulga 20%
 • członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, emeryci od 70 do 75 roku życia
 • uczestnik **

170,-

95,-

136,-

15,-

26,-

II

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla członków PZW(wody nizinne, wszystkie metody)

Składka: roczna podstawowa niepełnaokręg

 • odznaczonych srebrną lub złotą odznaką PZW
 • młodzieży uczącej się ( od 16 do 24 lat)
 • emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat
 • odznaczonych medalem honorowym ON PZW – ulga 20%
 • współmałżonkowie *
 • uczestnik **
 • jedno jezioro
 • jezioro Gołańcz

135,-

82,-

108,-

20,-

15,-

85,-

55,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – uzupełniająca (do pełnej).

różnica ceny

III Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód

Nizinna

Górska

III.1.

Składka dla członków PZW

 

 • 1 dzień
 • 3 dni
 • 7 dni
 • 15 dni
 • 30 dni

okręg

jedno jezioro

30,-

50,-

70,-

85,-

100,

25,-

40,-

50,-

65,-

75,-

15,-

25,-

35,-

45,-

55,-

III.2.

Opłata dla niezrzeszeni i cudzoziemcy

 • opłata roczna
 • opłata okresowa:
 • 1 dzień
 • 3 dni
 • 7 dni
 • 15 dni
 • 30 dni
350,-

60,-

70,-

80,-

90,-

110,-

550,-

80,-

90,-

100,-

160,-

270,-

1

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

20,-

2

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy inwalidzkiej oraz emeryci powyżej75 roku życia, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

3

Członkowie Honorowi zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku § 15 pkt.2 Statutu PZW

4

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju (uchwała nr 103 ZG PZW z dnia 27.09.2008 r.)

5

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

*obowiązek posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka.

** upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach – link „ dowody wpłaty – zezwolenia okresowe”