Posted in:Aktualności

Z okazji przypadającego w dniu 04.04.2017 r. Święta Wojskowej Służby Zdrowia, pragniemy złożyć wszystkim pracownikom 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu oraz całej wojskowej służby zdrowia, życzenia satysfakcji i ogromnej wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych z opieką zdrowotną, rozwojem wojskowej służby zdrowia, a nade wszystko za wypełnianie codziennie ważnej misji jaką jest poświęcenie dla pacjentów.

Wasza działalność stanowi niezbywalny dorobek 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ i wojskowej służby zdrowia, a także służy kształtowaniu jej dobrego imienia.

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć słowa najwyższego uznania i szacunku za profesjonalizm, skuteczność oraz poświęcenie w pracy, za trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz pacjentów oraz życzenia dalszych sukcesów w tej służbie, życiu osobistym i rodzinnym, a także wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) – służba zajmująca się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań WSZ należy:

  1. utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
  2. zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżymu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
  3. prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
  4. przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
  5. prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia (właśc. System Ochrony Zdrowia), od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.