Posted in:Aktualności

W dniu 31.03.2017 r. w uroczysty sposób Dyrekcja Szpitala podziękowała Pani Przełożonej Pielęgniarek za wieloletnią współpracę. Dzień ten dla Urszuli Dźwigały był ostatnim dniem pracy zawodowej w szpitalu, w takiej roli.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę. Wspomniał o jej wyjątkowej aktywności dla dobra pacjentów jak i współpracowników. Podkreślił duże znaczenie Uli jako przełożonej pielęgniarek, w procesie zarządzania. Stanowisko jakie zajmowała to trudne wyzwanie zawodowe z uwagi na wieloaspektowość i zróżnicowanie zadań.

Ze Szpitalem Ula była związana przez ponad czterdzieści lat. To tutaj absolwentka Liceum Medycznego w Szczecinku skierowała swoje kroki  by podjąć pracę.

Ścieżka rozwoju zawodowego zaczęła się w oddziale chirurgicznym na stanowisku pielęgniarki odcinkowej. Po 10 latach została pielęgniarką oddziałową w oddziale dziecięcym. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, indywidualnym predyspozycjom w styczniu 1994 roku powierzone zostało jej stanowisko przełożonej pielęgniarek. Rozwój zawodowy Uli to również jej  społeczna działalność w Izbie Pielęgniarek i Położnych. Od 2008 roku szczególnie mocno zaangażowana w podejmowanie inicjatyw na rzecz  rozwoju środowiska pielęgniarskiego. Za szczególny wkład w tej  dziedzinie otrzymała odznaczenie „Złoty Czepek”. „Nie odchodzi na emeryturę”, w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań związanych z działalnością samorządu pielęgniarek i położnych.

Przejście na emeryturę  to nie tylko moment zakończenia pracy zawodowej ale również szansa na przeformułowanie swojego dotychczasowego życia. Z uwagi na wysoki poziom zaangażowania społecznego oraz  poczucie zadowolenia, nowe dziedziny i  aktywności czekają na Ulę.

Wałcz, dnia 05.04.2017 r

Krystyna Krogulewska