Posted in:Aktualności

Z okazji Waszego Święta składamy Wam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości w życiu zawodowym i osobistym. Jednocześnie wyrażamy wielkie uznanie dla Waszej niełatwej pracy. Dzięki stwarzaniu przyjaznej atmosfery wokół pacjentów i ich rodzin łatwiej jest znosić ból i cierpienie jakie często towarzyszą chorobie. Jesteście kluczowymi członkami zespołu w działaniach na rzecz zdrowia i w przywracaniu zdrowia dla naszych pacjentów.

Dziękujemy
Dyrekcja Szpitala