Posted in:Aktualności

To zwieńczenie ciężkiej pracy, która trwała prawie rok. Przygotowania do  dostosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami nowej normy rozpoczęły się w październiku 2016 roku i zakończyły niezależnym audytem, który trwał trzy dni od 1 do 3 czerwca b. r.  Wdrożenie nowych wymagań normy PE-EN ISO 9001:2015 polegało m. in. na opracowaniu i zastosowaniu procedur zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach  działalności Szpitala.

Audyt prowadzony był przez przedstawicieli francuskiej jednostki certyfikacyjnej AFNOR.

Celem audytu było sprawdzenie, czy funkcjonujący w Szpitalu system zarządzania jakością realizowany jest zgodnie z wymaganiami  normy PN-EN ISO 9001:2015,
a także jak realizowane są zaplanowane działania na rzecz doskonalenia tego systemu.

Sukces nie byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania naszych Pracowników. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali Szpital w dążeniu do uzyskania pozytywnego wyniku audytu.

ISO 9001 to certyfikat honorowany na całym świecie. Ten ważny dokument przyznano naszemu Szpitalowi po raz trzeci.

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ
D. Sokołowska