Posted in:Aktualności

Szanowni Państwo.

Od dn. 01 października 2017 roku świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ można uzyskać w

PRZYCHODNI 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu, ul.Kołobrzeska 44

I piętro gab.153-154.
nr telefonów : stacjonarne 261 47 2418 oraz 261 47 2818
komórkowe 669004090 oraz 669006105

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana jest w dni powszednie,w godz.18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
  2. Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Ewa Dębska-Matwiejczyk
Wałcz, dn.25.09.2017 r.