Posted in:Aktualności

Szanowni Państwo.

Od dn. 01 października 2017 roku świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ można uzyskać w

107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu, ul.Kołobrzeska 44

Byłe pomieszczenia OAiIT- główne wejście, po lewej stronie (na przeciwko kiosku).
nr telefonów : stacjonarne 261 47 2418- gabinet lekarski, dorośli
gabinet zabiegowy: 669006105/pielęgniarka

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana jest w dni powszednie,w godz.18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
  2. Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.