Posted in:Aktualności

Breathe Clean Air- oddychaj czystym powietrzem

W 227 placówkach medycznych na terenie kraju, w dniach 21-30 września można wykonać bezpłatnie badania spirometryczne bez formalnego skierowania na badanie. Organizatorem tych działań jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Patronat nad Dniami Spirometrii 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Nasz Szpital po raz kolejny włączył się aktywnie w to przedsięwzięcie.

W dniu 27- go września 2017 r. w godzinach 930- 1300 odbyły się bezpłatne badania spirometryczne oraz konsultacje lekarza pulmonologa dla osób zainteresowanych. Dzięki zaangażowaniu Józefa Ostręgi ( lekarz z oddziału ch. wewnętrznych) możliwe było wykonanie badań u 21 osób. Badania te adresowane były dla osób zdrowych jak również cierpiących z powodu astmy, alergii czy POCHP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc). Z przebadanej grupy, trzy osoby zostały skierowane do lekarza rodzinnego z dalszymi wskazówkami medycznymi. Tegoroczna Akcja Profilaktyczna odbywa się pod hasłem „Oddychaj czystym powietrzem”. Podczas badań prowadzone były również działania edukacyjne, które zmierzały do zapoznania się z tematyką zanieczyszczeń powietrza i wpływu na nasze zdrowie. Wiadomym jest, że sprawność układu oddechowego jest ściśle związana z powietrzem, którym oddychamy.

Wałcz, dnia 28.09.2017 r
Krystyna Krogulewska