Posted in:Aktualności

W dniu 21 września 2017 r odbyło się uroczyste oddanie nowo wybudowanego obiektu. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2015-2020. W tej dla nas ważnej uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Paweł Suski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, z-ca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Jarosław Wójtowicz, wicewojewoda Marek Subocz, ks prałat Antoni Badura, ks.mjr.Witold Kurek, z-ca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie Piotr Grodzki, starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, burmistrz miasta Bogusława Towalewska, sekretarz gminy Wałcz Joanna Mackiewicz,burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, burmistrz Człopy Zbigniew Kmieć, z-ca burmistrza Kalisza Pomorskiego Tomasz Kołtun, przedstawiciele świata naukowego: Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr Marek Kokot, byli komendanci szpitala: gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski, Janusz Napiórkowski, komendant 10 WSK z Polikliniką w Bydgoszczy płk dr n. med Jarosław Marciniak, komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie płk. mgr inż Krzysztof Pietraszko, przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji i zakładów pracy współpracujących ze szpitalem, członkowie Rady Społecznej Szpitala, przedstawiciele organizacji związkowych działających w szpitalu, reprezentanci pracowników szpitala, przedstawiciele mediów: TW Asta, TV 3 Szczecin, Pojezierze Wałeckie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski, wicewojewoda Marek Subocz, z-ca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Jarosław Wójtowicz, dyrektor szpitala Marek Kornet.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektora Marka Korneta, odbyła się krótka prezentacja multimedialna opowiadająca blisko 65 letnią historię szpitala. Profesor Wojciech Gaszyński wzbogacił naszą uroczystość wątkiem naukowym. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć autorską prezentację „Miejsce i zadania Oddziału Intensywnej Terapii w Nowoczesnym Szpitalu Wieloprofilowym” zaprezentowaną przez naszego gościa. Podczas uroczystości były również okoliczne przemówienia. Podsekretarz Stanu w MON, Wojciech Fałkowski w swojej przemowie odniósł się do tematu związanego z rozwojem medycznych placówek wojskowych. Wyraził swoją aprobatę dla takich rozwojowych projektów jak ta inwestycja. Następnie biorący udział w uroczystości skorzystali z okazji, by zapoznać się z tym nowym obiektem, który zrobił na wszystkich duże wrażenie. Dobudowany budynek o powierzchni 3000 m2 jest autonomiczną częścią szpitala. Obiekt ten powstał przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wyposażony jest w system gazów medycznych, wentylacje, klimatyzacje oraz recyrkulacje powietrza. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje się blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, centralna sterylizacja, sala konferencyjna, szatnia dla personelu, pomieszczenia techniczne. Blok operacyjny składa się z czterech nowoczesnych sal operacyjnych. Sale operacyjne zróżnicowane kolorystycznie: niebieska, fioletowa, słoneczna, zielona. Wyposażone zostały w nawiewy laminarne. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralna sterylizacja spełniają wszystkie standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Urządzone zostały z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza sprzętowego.

Pomieszczenia szatni wykonano wykorzystując estetyczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Sala konferencyjna to pomieszczenie również długo wyczekiwane przez personel. W dzisiejszych czasach takie zaplecze jest nieodzowne dla każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Przystosowane zostało do prowadzania szkoleń, konferencji czy spotkań. Praca personelu w takich warunkach daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a wykonywane świadczenia medyczne dają pacjentowi poczucie bezpiecznego szpitala.

 

Wałcz, dnia 03.10.2017 r

Krystyna Krogulewska