Posted in:Aktualności

W dniu 02.10.2017 r, odbyła się uroczysta odprawa, podczas której dyrektor Marek Kornet, w ciepłych słowach podziękował ordynatorowi oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej, za wieloletnią współpracę. Podkreślił mocno kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu zadań zawodowych. Funkcję ordynatora, Waldemar Suliński pełnił do 30.09.2017 roku. Z naszym kolegą nie rozstajemy się. Będzie on w dalszym ciągu pracował w oddziale oraz w poradni pomagając naszym pacjentom.

Waldemar Suliński ze szpitalem związany jest od 1979 roku. To ten szpital był miejscem gdzie odbywał staż lekarski po ukończeniu studiów. Po odbyciu stażu na stałe związał się na kilka lat  z JW 2128 w Stargardzie.W1986 roku powrócił do naszego Szpitala. Służbę na rzecz wojska zakończył w randze podpułkownika. Początkowo pracował jako starszy asystent, a od 1994 roku pełnił rolę ordynatora oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej. Jako ordynator podejmował działania, które wpływały na poziom ortopedii szpitalnej. W 1994 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska: „Sprawność nadgarstka i ręki po wygojonych złamaniach nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa.”). Dwukrotnie podejmował się organizacji Ogólnopolskich Zjazdów Ortopedów Wojska Polskiego. Ostatni raz w 2014 roku. Tego typu działania umożliwiają wymianę doświadczeń również na gruncie naukowym. Ponadto sam bierze aktywny udział nie tylko w ogólnopolskich ale również w międzynarodowych konferencjach naukowych (2005 – Turyn „Endoprotezoplastyka”, 2017 Berlin „ Endoprotezoplastyka stawów kolanowych i biodrowych”).

Dziękujemy naszemu koledze za współpracę.

 

Wałcz, dnia 04.10.2017 r
Krystyna Krogulewska