Posted in:Aktualności

Przejście na emeryturę to ważny moment w życiu. Można zadać sobie pytanie czy to koniec a może początek jakiegoś nowego wyzwania. Jaki charakter ta nowa rola w życiu będzie miała, zależy również od osobistego podejścia do tego wydarzenia. Dyrektor Marek Kornet wielokrotnie podkreśla przy takich okazjach, że to początek czegoś nowego. Jest to czas kiedy można spróbować realizować zamierzenia na które wcześniej nie mieliśmy czasu. W ciągu 2017 roku, prawie 20- tu pracowników Szpitala doświadczy tej nowej sytuacji życiowej. 29 sierpnia 2017 roku żegnaliśmy Danutę Kotowską, która przepracowała ponad 40 lat jako pomoc kuchenna w Dziale Higieny.

W dniu 06.10.2017 r odbyło się kolejne uroczyste pożegnanie naszych wieloletnich pracowników.

Maria Kuchalska przez cały ten czas pracowała jako laborant w laboratorium szpitalnym. Wanda Chwedczuk w 1977 roku podjęła pracę w pralni i do dnia emerytury tam pracowała.                         Danuta Kalemba oraz Teresa Szymczak, pielęgniarki które przez ponad czterdzieści lat służyły pomocą potrzebującym pacjentom. Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem. W ramach podziękowania dyrektor Marek Kornet oraz z-ca dyrektora Robert Sokołowski, wręczyli kwiaty oraz upominki.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 06.10.2017 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska