Posted in:Aktualności

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” – Leonardo da Vinci

Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są bardzo częste, we współczesnym świecie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi niejednokrotnie postrzegane są jako groźne dla otoczenia, niebezpieczne czy  niepoczytalne. W efekcie chorzy unikają kontaktów z otoczeniem, wstydzą się mówić o swoich problemach, a nawet je ukrywają. Mają problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ten stan odrzucenia może skutkować nawet zaostrzeniem objawów choroby. Prewencja  i leczenie zaburzeń psychicznych to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed nami w XXI wieku.

W dniu 10- go października 2017 r obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione w 1992 roku, przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Podejmowane tego typu działania mają charakter wielopłaszczyznowy. Podstawowym ich celem jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego, zwrócenie uwagi na potrzeby osób chorych. Choroby psychiczne i problemy zdrowia psychicznego dotyczą wszystkich środowisk, wszystkich kultur, grup społecznych i wiekowych.

W dniu 18 października 2017 roku w Wałczu odbyły się obchody „Dnia Poparcia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ze strony Szpitala aktywny udział wzięła kierownik oddziału psychiatrycznego Anna Kawa.

Wałcz, dnia 18.10.2017 r
Krystyna Krogulewska