Posted in:Aktualności

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

  1. Koordynatora oddziału chorób wewnętrznych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
  2. Koordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, pełnienie dyżurów medycznych (stacjonarnych i gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Pełna treść ogłoszenia: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=155&status=1