Posted in:Aktualności

W dniu 18.04.2018 lekarze z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (ordynator- Zdzisław Rożnowski, asystent- Adam Bazyli), w Szkole Podstawowej w Gostomi wykonali badania przesiewowe w kierunku wad postawy. Przebadano dzieci z grupy przedszkolnej oraz klasy I. Wyniki badań oraz zalecenia dla rodziców, przekazano dzieciom po badaniu. W badanej grupie ( 30 osób) 16 osób wymaga działań korekcyjnych w tym czworo dzieci z podejrzeniem skoliozy wymaga dalszego postępowania diagnostycznego. Wśród badanej grupy uczniów troje dzieci potrzebuje działań w kierunku redukcji wagi ciała. Akcja profilaktyczna, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, przebiegała bardzo sprawnie.

Wałcz, dnia 19.04.2018 r
Krystyna Krogulewska