Posted in:Aktualności

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku 40-65 lat w okresie aktywności. Program profilaktyczny realizowany jest przy współudziale lekarzy rodzinnych z w/w województw, od 01.12.2017- 30.10.2020.

W związku z realizacją tego programu, w dniu 26 kwietnia 2018 r odbyło się pierwsze szkolenie, z cyklu szkoleń jakie jesteśmy zobowiązani zrealizować. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele zaproszonych do współpracy podmiotów, realizujących świadczenia z zakresu POZ.
Temat szkolenia: Choroby naczyń mózgowych jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny
Wykład prowadził dr n. med Marcin Rogoziewicz- kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Tematyka tego zagadnienia została zaprezentowana w ciekawy sposób, wzbudzała w słuchaczach duże zainteresowanie. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Dostępny jest na stronie 107sw.mil.pl/udary w nakładce lekarz.

Wałcz, 30.04.2018 r
Krystyna Krogulewska