Posted in:Aktualności

Kolejny raz pracownicy Szpitala wzięli czynny udział w „Majówce na Dąbrowskiego”. Impreza ta o charakterze patriotyczno- rodzinnym zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nasi pracownicy swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacili to wydarzenie o wymiar profilaktyczno – medyczny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne, które cieszyły się dużym powodzeniem. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” ponad 40 osób skorzystało z naszych działań. W grupie tych osób dziesięciu otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów.
Nad bezpieczeństwem zdrowotnym uczestników „ Majówki na Dąbrowskiego” czuwały nasze służby ratownicze. Pogoda niestety nie bardzo dopisała, ale dobry nastrój towarzyszył wszystkim. Wspomagany był fajną muzyką.

Wałcz, dnia 04.05.2017 r
Krystyna Krogulewska