Posted in:Aktualności

W dniu 01.09.2018 r w Karsiborze, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych” 107 Szpital Wojskowy, aktywnie uczestniczył w uroczystościach „dożynkowych”. Podczas tego „pikniku regionalnego” pracownicy Szpitala prowadzili działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych oraz dokonywali pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru. W czasie tej „sobotniej imprezy” dla 93 osób skontrolowano ciśnienie krwi jak również oznaczono „glikemię przygodną”. W przypadku pomiarów ciśnienia krwi u 17 osób stwierdzono wartości znacznie podwyższone ( 19%). Jest to wysoki wskaźnik, porównywalny z dotychczasowymi, tego typu akcjami. Natomiast w przypadku „glukozy przygodnej” u 5 osób wystąpiły znaczne odchylenia od normy. Osoby u których wartości pomiarowe wykazywały przekroczenia normy, otrzymały niezbędne wskazówki co do dalszego sposobu postępowania. Nasze działania, wspierane były materiałami edukacyjno- informacyjnymi.

Mamy świadomość, że szpital to nie tylko medycyna naprawcza, ale również inicjatywy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. A zatem podejmowane tego typu zadania edukacyjno- profilaktyczne, w znacznym stopniu przyczyniają się do pozytywnych zmian, własnych postaw w tematyce zdrowia i choroby.

Wałcz, dnia 03.09.2018 r
Krystyna Krogulewska