Posted in:Aktualności

Dnia 02.10.2018 r. w Szpitalu rozbrzmiał alarm pożarowy. Zgodnie z założeniami ćwiczebnymi alarm objął budynek nr 10- budynek logistyki i pralni oraz gabinetów medycyny pracy.

Ćwiczenia zakładały scenariusz, zgodnie z którym w wyniku krótkiego spięcia elektrycznego w prasie do garderoby wybuchł pożar powodujący zadymienie całego obiektu. W wyniku pożaru i zadymienia nastąpiła konieczność użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuacji 4 osób rannych w wyniku nieszczęśliwego wypadku w mocno zadymionych pomieszczeniach, ewakuacji pozostałego personelu administracyjnego i pacjentów medycyny pracy oraz wezwania straży pożarnych.

W ćwiczeniach wziął udział personel szpitala, Wojskowa Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna.