Posted in:Aktualności

Comiesięczne tzw. „koło naukowe”, które odbyło się w dniu 21.09.2018 r dotyczyło tematyki związanej z osteoporozą. Według WHO osteoporoza została uznana za chorobę cywilizacyjną. Nazywana jest „cichym złodziejem kości”. Wykład prowadzony był przez prof.dr hab.med. Ewę Marcinowską- Suchowierską.

Temat wykładu dotyczył strategi stosowanych w procesie diagnostyczno- leczniczym. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP, należy do Grupy Ekspertów d/s Osteoporozy przy NIGRIR. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych. Materiał przygotowany przez naszą prelegentkę w szerokim zakresie przedstawił to zagadnienie.

Wałcz, dnia 05.10.2018 r
Krystyna Krogulewska