Koło naukowe: „Co lekarz praktyk powinien wiedzieć o chorobach nosa”, dr n.med. Piotr Rapiejko

W ramach comiesięcznego tzw. „koła naukowego”, w dniu 23.11.2018 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dotyczącego chorób nosa. „Co lekarz praktyk powinien wiedzieć o chorobach nosa”. Prelegentem był dr n.med.Piotr Rapiejko. adiunkt w Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 20 lat związany również z Zakładem Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niezwykłe umiejętności przekazywania wiedzy przez naszego prelegenta spowodowały, że z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy wykładu.

Nasz gość jest praktykiem w dziedzinie otolaryngologii oraz alergologii jest również niezwykle aktywny w dziedzinie naukowej. Za swój największy sukces naukowy. Piotr Rapiejko uważa stworzenie w 1989 roku Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. Od 20 lat w sieci punktów pomiarowych ośrodka, na bazie światowej klasy aparatury pomiarowej, monitorowane jest w trybie ciągłym stężenie aeroalergenów (ziarna pyłku roślin i spor grzybowych) w atmosferze Polski. Na podstawie tych pomiarów opracowywane są komunikaty o stężeniu pyłku roślin. „Komunikaty dla alergików”, których współtwórcą jest Piotr Rapiejko, publikowane są od 1998 roku w dostępnych mediach. Jest wykładowcą i nauczycielem akademickim, autorem pięciu monografii oraz autorem trzydziestu jeden rozdziałów książkowych wydanych m.in. przez PZWL i PWN.W dorobek naukowy wchodzą również liczne artykuły krajowe i zagraniczne w czasopismach naukowych z zakresu laryngologii, alergologii i aerobiologii medycznej. Główne zainteresowania naukowe –naszego gościa skupiają się w obszarze fizjologii i patologii błony śluzowej nosa, zmysłu węchu i aerobiologii.

Wałcz, dnia 29.11.2018 r
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu