Posted in:Aktualności

W związku z   realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych  w dniu 16.12.2018 r odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów, którzy odpowiedzieli na wysłane do nich zaproszenie. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również  wysłuchać prezentacji  z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne będą mieć charakter cykliczny oraz zmierzać do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

 

Wałcz, dnia 17.12.2018 r

Krystyna Krogulewska