Posted in:Aktualności

W dniu 27.12.2018 r odbyło się uroczyste pożegnanie naszych Pań pielęgniarek. Przez ponad czterdzieści lat pracy zawodowej służyły pomocą potrzebującym pacjentom. Jadwiga Dzitkowska po ukończeniu Studium Medycznego w 1979 roku podjęła pracę w naszym szpitalu. Większość lat przepracowała w oddziale wewnętrznym.

Grażyna Kęska po ukończeniu szkoły w 1978 roku rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Wałczu. Po połączeniu szpitali od 01.01.2008 r zatrudniona została w Izbie Przyjęć naszego szpitala.

Halina Markiewicz absolwentka Liceum Medycznego. W 1978 roku podjęła pracę jako pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w oddziale dziecięcym. Od stycznia 2008 roku pracowała
w oddziale okulistycznym.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę, podkreślał wyjątkowość tego trudnego zawodu.
W ramach podziękowania otrzymały Panie kwiaty oraz upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem. Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 27.12.2018 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska