Posted in:Aktualności

Dnia 14 lutego br. zespół Izby Przyjęć w składzie: pielęgniarka Halina Kuch i ratownik medyczny Grzegorz Niespodziany gościł na specjalne zaproszenie w zakładzie „Żywiec Zdrój” w Mirosławcu. Ponad 30 osób załogi szkoliło się z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tematyka była szeroko rozwinięta, obejmowała postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia, omdlenia , zadławienia, a także nadciśnienie tętnicze, ostry zespół wieńcowy, udar mózgu. Pracownicy zakładu mieli możliwość ćwiczyć na fantomie masaż serca i ratownicze oddechy oraz dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, glikemii i uzyskać fachowej porady odnośnie profilaktyki chorób układu krążenia.

19.02.2019 r.

Edyta Hołubowska