Posted in:Aktualności

Co 30 minut pacjent z udarem, którego można było uratować umiera albo staje się niepełnosprawny, ponieważ leczono go w niewłaściwym szpitalu.

 

Nasi pacjenci mają szansę na opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

W dniu 28 marca 2019 r odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowej nagrody dla naszego szpitala.

W uroczystości udział wzięli pracownicy, władze samorządowe oraz lokalne media. Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym kolejny raz otrzymał wysokie wyróżnienie z rąk przedstawiciela Inicjatywy Angels dr Katarzyny Leśnej. Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Nagrody przyznawane są na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy). Ocenie poddawane są  następujące dane terapeutyczne: wskaźnik chorych przyjętych do leczenia w czasie krótszym niż 45 lub 60 minut, % leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, wskaźnik chorych poddanych badaniu dysfagii, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/płytkowe i p/zakrzepowe.

Kolejny raz nasz oddział otrzymał najwyższą notę- Status Diamentowy.

Inicjatywa Angels to ogólnoeuropejska organizacja pozarządowa zrzeszająca lekarzy specjalistów, naukowców badających udary mózgu, towarzystwa udarowe regionalne jak i międzynarodowe. Celem nadrzędnym tej organizacji jest optymalizacja leczenia udarów w całej Europie. Wytyczona misja zmierza do zwiększania liczby pacjentów w szpitalach przystosowanych do leczenia udarów, jak również optymalizacji jakości leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach udarowych. Bez wątpienia  wpływa to na darowanie pacjentowi, drugiej szansy na życie. Globalna społeczność ośrodków udarowych i szpitali przystosowanych do leczenia udarów, codziennie pracuje na rzecz poprawy jakości leczenia, każdego pacjenta z udarem. W chwili obecnej w rejestrze tym zgłoszonych jest 2756 szpitali z całej Europy. W Polsce 124 oddziały udarowe z ogólnej liczby niespełna 180 należy do Inicjatywy Angels. W całym roku 2018 najwyższy Status Diamentowy w Polsce otrzymało tylko 5 ośrodków udarowych, wśród których mieliśmy przyjemność się znaleźć.

Uzupełnieniem tej ważnej dla nas uroczystości był wykład przygotowany i zaprezentowany przez kierownika oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym dr n. med Marcina Rogoziewicza,. dotyczący problematyki leczenia udarów. Podczas ciekawej prezentacji słuchacze mieli okazję zapoznać się z zagadnieniem udarów nie tylko w kontekście leczenia ale również profilaktyki. Zaprezentowane nasze wskaźniki terapeutyczne zawierały komentarz prelegenta w kontekście ogólnopolskich wskaźników. Wskaźnik chorych leczonych trombolitycznie w naszym szpitalu wynosi około 40% (średnia w kraju to 13.5 %) a średni czas wdrożenia leczenia od chwili przyjazdu do izby przyjęć to około 20 minut.

Marcin Rogoziewicz podczas prezentacji przestawił cały zespół interdyscyplinarny zaangażowany bezpośrednio w leczenie pacjentów z udarem. W interesujący sposób zaprezentował schemat postępowania działań diagnostyczno- leczniczych stosowany w naszym szpitalu. Złożył podziękowania dla wszystkich uczestników zespołu, którzy biorą czynny udział w procesie leczenia a tym samym przyczynili się do sukcesu naszego oddziału.

 

Wałcz, dnia 02.04.2019 r

Krystyna Krogulewska