Posted in:Aktualności

W naszym Szpitalu zamontowaliśmy ogólnodostępne, bezdotykowe stacje dozowania środków do dezynfekcji rąk.

Bierzemy udział w kampanii Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz inicjatywy „Clean Care is Safer Care”, która w Polsce przyjęła nazwę „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”. Celem programu jest redukcja zakażeń poprzez promocję higieny rąk.

Akcja zakłada zmianę polityki higieny rąk w szpitalu, promuje ich dezynfekcję z użyciem środków na bazie alkoholu, obowiązkowe i powszechne szkolenia personelu, samoocenę i analizę jej wyników oraz tworzenie sprzyjającego klimatu dla higieny rąk.

Nie jest ona przeznaczona tylko dla personelu medycznego. W przestrzeganie higieny rąk chcemy włączyć wszystkich, którzy mają kontakt ze środowiskiem Szpitala:  chorych  i odwiedzających ich.

Wystarczy 30 sekund by zapobiec szerzeniu się wirusów i bakterii. – Tyle zajmuje właściwa dezynfekcja rąk z użyciem preparatu alkoholowego. Alkohol nie zmywa drobnoustrojów jak woda, ale skutecznie je niszczy, zatem preparaty, które go zawierają są bardzo skuteczne.

 

Wałcz, dn. 19.04.2019r.

Epidemiolog Szpitala