Posted in:Aktualności

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu, są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. W Polsce, w ciągu roku dochodzi do około 80 tys. udarów mózgu, z czego około 80% to udary niedokrwienne. Dla określonej grupy pacjentów z udarem niedokrwiennym, jedyną skuteczną metodą leczenia jest trombektomia.

Tromberktomia mechaniczna, jest nowoczesną metodą leczenia udarów niedokrwiennych mózgu z zakrzepem dużego naczynia mózgowego. Polega ona na usunięciu zatoru przez mikrocewnik. Z tej metody może skorzystać tylko kilka procent chorych z udarem mózgu. Istnieją ścisłe wskazania medyczne oraz czasowe. Właściwe i szybkie zakwalifikowanie chorego do trombektomii mechanicznej wymaga dużej wiedzy z zakresu leczenia udarów mózgu. Istotne jest, by ten zabieg odbył się w ciągu 6 godzin od wystąpienia udaru. Wymaga to szybkiej i sprawnej diagnostyki jak również przekazania pacjenta do odpowiedniej jednostki, która może taki zabieg wykonać. Stosowanie takich nowoczesnych metod i technologii wymaga od personelu medycznego, dużej wiedzy oraz zaangażowania. Można stwierdzić, że obecnie stosowane metody leczenia w naszym oddziale, również poza udarami, nie odbiegają od wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych.

Wdrażany od ubiegłego roku w Polsce, program pilotażowy mechanicznego leczenia udarów, w chwili obecnej realizuje siedem ośrodków neurologicznych.( od lipca 2019 r. planowane jest rozszerzenie o dziesięć nowych ośrodków do realizacji programu pilotażowego trombektomii mechanicznej ). Obecnie najbliższy nam ośrodek to Klinika Neurologii Dorosłych w Gdańsku. Dzięki dotychczasowej współpracy z kierownikiem Kliniki, prof. Bartoszem Karaszewskim, nasz szpital został zakwalifikowany do Pomorskiej Sieci Udarowej. A zatem mamy możliwość, kierowania naszych chorych do tamtejszego ośrodka. Z uwagi na odległość jedynym możliwym dla nas transportem jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 07.05.2019 r pierwszy nasz pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu, po wcześniejszym zakwalifikowaniu, został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym na zabieg trombektomii mechanicznej do Gdańska. Z uzyskanych telefonicznie informacji wiemy, że zabieg udał się a prof. Bartosz Karaszewski pogratulował sprawnego przekazania chorego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu personelu szpitala a w szczególności oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, izby przyjęć, zakładu radiologii z teleradiologią oraz laboratorium. Lekarz dyżurny z oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Bogdan Bruzik, zajmował się całym procesem sprawnego przekazania naszego pacjenta. Można stwierdzić, iż to kolejny „kamień milowy” w nowoczesnym leczeniu udarów mózgu w naszym szpitalu.

Gratulujemy

Rozwój naszego oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, determinowany jest również aspektem naukowym. Personel medyczny tego oddziału często bierze udział w ważnych wydarzeniach naukowych. Na zaproszenie kierownika oddziału dr n.med Marcina Rogoziewicza, w dniu 27.05.2019 r, o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej, odbędzie się wykład dotyczący współczesnych metod leczenie udarów mózgu. Nasz prelegent, dr n. med. Michał Karlinski z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Grupa Ekspertów na bieżąco ustala wytyczne do leczenia udarów mózgu w naszym kraju.

 

Zapraszamy personel medyczny do uczestnictwa

 

Wałcz, dnia 13.05.2019 r

Krystyna Krogulewska