Posted in:Aktualności

W dniach 22-24 maja 2019 r  w Mediolanie, odbyła się Konferencja Europejskiej Organizacji Udarowej (ESOC). Jest to największa konferencja udarowa w Europie, odbywa się cyklicznie.

W tym ważnym, naukowym wydarzeniu wzięło udział około 5000 neurologów z całego świata. Podczas konferencji wymieniano poglądy na temat leczenia, wypracowywano nowe procedury i dzielono się własnymi doświadczeniami. Udział w takiej konferencji jest prestiżem dla każdego ośrodka udarowego.

W trakcie konferencji, wręczane były również wyróżnienia. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią otrzymał kolejny raz nagrody za utrzymywanie właściwego poziomu leczenia udarów mózgu. Priorytetem w nowoczesnym leczeniu udarów jest skuteczność terapii. A zatem czas podjęcia działań medycznych, dobra organizacja dalszego trybu postępowania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii daje szansę na takie nagrody i wyróżnienia. Stosowane metody leczenia w naszym oddziale, również poza udarami, nie odbiegają od wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych. Z całej Polski tylko pięć ośrodków udarowych otrzymało takie wyróżnienie, na 178 oddziałów tego typu działających w Polsce.

W imieniu szpitala nagrodę odebrał Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym dr n. med. M. Rogoziewicz.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi, który bierze udział w procesie leczenia chorego z udarem mózgu.

https://www.youtube.com/watch?v=QcIySRo6LT0&feature=youtu.be