Posted in:Informacje dla Pacjenta

Karta Praw Pacjenta- załącznik nr 5 do regulaminu Organizacyjnego

Przeczytaj: pdf

 

Pełny Regulamin Organizacyjny

Przeczytaj: pdf