banner_glowna2

                             "Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją"


Aktualności:

45aq94u2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: sekretarka medyczna Izby Przyjęć

Wałcz, dnia 26.08.2015r Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią   SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44  Ogłasza nabór na stanowisko pracy: sekretarka medyczna w Izbie Przyjęć 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu:   1   Wymagania wobec kandydata

45aq94u2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Pracownik Prosektorium

Wałcz, dnia 26.08.2015r Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią   SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 Ogłasza nabór na stanowisko pracy:   

45aq94u2

Konkurs ofert: koordynatorzy oddziałów chirurgii, chorób zakaźnych i psychiatrii

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013.217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.