banner_glowna2

Misją naszego szpitala jest udzielanie, kompleksowych i pełnoprofilowych świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.

Naszą ambicją jest także promocja zdrowia osób, społeczności lokalnej przez udzielanie szerokiego zakresu wysokiej jakości świadczeń prewencyjnych, leczniczych i opiekuńczych, realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę.


Aktualności:

5prabtjp

Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które pracowało w czasie wakacji

Uwaga! Przypominamy, że w przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do

krwiodawstwo

Pobór krwi

W dniu 04.09.2014 r. pobór krwi nie odbędzie się z powodu awarii aparatu. Bardzo przepraszamy i zapraszamy w dniu 18.09.2014 r.

Klasyfikacja GPX Koła PZW RAPA Wałcz

10.05.2014 r. Stobno Wiesław Kornaś 1 miejsce 10 pkt Paweł Bydołek 2 miejsce 8 pkt Krzysztof Chora 3 miejsce 6 pkt Roman Fit 4 miejsce 4 pkt Ireneusz Łosin 5 miejsce 2 pkt Janusz Chmielecki 6 miejsce 1 pkt Andrzej