Harmonogram pracy Przychodni

kalendarz

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym informujemy o zmianie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych, lekarza POZ, administracji szpitala, pracowni diagnostycznych.

24 i 31 grudnia 2015 r.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

  • poradnia chirurgiczna ogólna od 8:30-13:00
  • poradnia ginekologiczno- położnicza 10:00- 13:00
  • poradnia otolaryngologiczna 11:30 -13:00
  • pozostałe poradnie specjalistyczne nie będą czynne (poradnia zdrowia psychicznego, neurologiczna, ortopedyczna, okulistyczna, chorób zakaźnych, diabetologiczna, pulmonologiczna, gastrologiczna, rehabilitacyjna, stomatologiczna, protetyki stomatologicznej)

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – bez zmian (8:00 – 18:00)

28 grudnia 2015 r.

Jest to dzień wolny od pracy dla pracowników szpitala. Jednostki organizacyjne szpitala pracują wg harmonogramu „świątecznego” z wyjątkiem :

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

  • poradnia kardiologiczna 8:00 – 14:00
  • pozostałe poradnie specjalistyczne nie będą czynne ( chirurgiczna, chorób zakaźnych, gastrologiczna, pulmonologiczna, okulistyczna, ortopedyczna, laryngologiczna, ginekologiczna, endokrynologiczna, psychologiczna, zdrowia psychicznego, stomatologiczna, protetyczna, diabetologiczna)

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – bez zmian (8:00 – 18:00)

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE – czynne w ograniczonym zakresie

Wałcz, dnia 17.12.2015 r.
Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego Z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu