Badania profilaktyczne w Mirosławcu

W miesiącu wrześniu Szpital nasz realizował badania profilaktyczne w Mirosławcu.

W dniu 24.09.2011 r wykonywane były badania na rzecz pracowników Żywiec Zdrój. W ramach akcji profilaktycznej wykonano u 65 osób pomiar poziomu cukru z niezbędną interpretacją otrzymanego wyniku, BMI, 11 testów PSA, wykonano 65 badań EKG pomiary RR, wykonano pomiar BMI dla 65 osób.

Osobom u których wyniki odbiegały od norm wskazano dalsze postępowanie diagnostyczno- lecznicze.

Szpital reprezentowali: Joanna Szmigiel, Iwona Kępska, Barbara Remisz,Barbara Świstun

W dniu 01.10.2011r w Zespole Szkół w Mirosławcu wykonywano badania z zakresu profilaktyki na rzecz uczniów klas szóstych. Badania dotyczyły wad postawy oraz problemów stomatologicznych.

Ze strony Szpitala uczestniczyli: Alicja Aduckiewicz- Tyśnicka, Bogumiła Szydełko, Robert Narzyński, Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu