Dr n. med. Waldemar Suliński „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”

W dniach 9-11 maja 2019 r. w Lublinie odbyła się XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, podczas której uroczyście uhonorowano odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” dr n. med. Waldemara Sulińskiego. Kapituła Odznaczenia przyznała to zaszczytne wyróżnienie p. Doktorowi za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, chirurgiczne i organizacyjne. Jest to odznaczenie przyznawane w ramach Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Przewodniczący Kapituły: Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz.

Odznaczenie wręczyła Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu