Parametryzacja oddziałów udarowych

Udar mózgu to problem powszechny. W Polsce każdego roku dochodzi do około 85 tys udarów mózgu a w ciągu pierwszych 90-ciu dni od zachorowania odsetek zgonów wynosi 25%. Ponadto udar mózgu to pierwsza przyczyna inwalidztwa po 40 roku życia oraz trzecia przyczyna zgonów w Polsce.

Udowodniono, że leczenie chorego z udarem mózgu w oddziale udarowym istotnie zmniejsza ryzyko zgonu i niesprawności-NNT = 15 (ECASS II).

Spełnienie wielu rygorystycznych wymogów oddziału udarowego oraz bezwzględne stosowanie licznych procedur w tymże oddziale skutkuje lepszym rokowaniem dla chorego. W naszym kraju opieka nad chorym z udarem mózgu niesie wiele problemów głównie natury organizacyjnej. W niektórych ośrodkach system działa zadowalająco aczkolwiek w wielu ośrodkach istnieje jeszcze wiele rzeczy do poprawienia.

Główny Ekspert Medyczny ds. Udaru w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia Prof. Bartosz Karaszewski dąży do parametryzacji wszystkich oddziałów udarowych w Polsce. Określone będą wymogi oraz normy statystyczne, spełnienie których będzie warunkować istnienie oddziałów udarowych. Dzięki Rejestrom Udarowym możemy porównywać różne dane statystyczne z zakresu leczenia udarów mózgu w różnych ośrodkach (analizowana jest ilość wykonanych tromboliz, czas do rozpoczęcia leczenia, ilość kwalifikacji do trombektomii mechanicznej i inne).

Miło poinformować, że nasz ośrodek w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu został uznany przez Prof. Karaszewskiego za przykładowy. Dane statystyczne jakości leczenia udarów z naszego ośrodka są uznawane za wykładnik do określenia standardów leczenia udarów mózgu w naszym kraju. Dnia 5 grudnia na Konferencji Udarowej w Warszawie dr n. med. M. Rogoziewicz wygłosił wykład przedstawiający nasze osiągnięcia co spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony neurologów z całej Polski. W przedstawionej prezentacji szczególnie został podkreślony wkład czynnika ludzkiego i wyjątkowe zaangażowanie personelu z różnych komórek organizacyjnych naszego szpitala.

Podczas wspomnianej Konferencji Udarowe odbyła się również miła uroczystość. Europejska Organizacja Udarowa (ESO) oraz Inicjatywa Angels przyznały naszemu ośrodkowi po raz kolejny najwyższą nagrodę Statusu Diamentowego za II i III kwartał 2019 roku za leczenie udarów mózgu.

Całemu Personelowi 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu serdecznie gratulujemy.

Rozmowa z Prof. Dr hab. n. med. Bartoszem Karaszewskim pod linkiem:

https://pulsmedycyny.pl/jak-poprawic-leczenie-udarow-w-polsce-978005
https://www.byczdrowym.info/neurologia/parametryzacja-oddzialow-udarowych/# 1 2 cert_1 cert_2
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu