Planowe przyjęcie do szpitala – zalecenia dla pacjenta

SZANOWNY PACJENCIE

W trosce o nasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami o sposobie postępowania w związku z planowym przyjęciem do Szpitala. Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli nam ograniczyć ryzyko zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2.

PLANOWE PRZYJĘCIE DO SZPITALA – ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Do 2 tygodni przed przyjęciem:
 • unikaj wychodzenia z domu do miejsc publicznych (puby, restauracje, kina), poruszania się środkami transportu publicznego,
 • unikaj kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • zalecamy nieprzymusową, dobrowolną kwarantannę domową, wraz z domownikami,
 • pamiętaj o częstej dezynfekcji rąk,
 • w przypadku wystąpienia objawów zakażenia (gorączka, duszności, kaszel) lub kontaktu
  z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 jesteś zobligowany niezwłocznie poinformować
  o tym oddział Szpitala.
 1. 1-2 dni przed przyjęciem:
 • zgłoś się do Szpitalnego Punktu Pobrań, celem wykonania badania na obecność koronawirusa,
 • Punkt pobrań zlokalizowany jest w gabinecie zabiegowym Nocnej i Świątecznej Pomocy . Materiał do badań pobierany jest w godzinach 8-10 rano,
 • w przypadku dodatniego wyniku testu niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. Dodatni wynik testu skutkuje odmową przyjęcia do Szpitala. W zakresie dalszego postępowania zostaniesz poinformowany przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.
 1. W dniu przyjęcia do Szpitala
 • prosimy aby w miarę własnych możliwości, do Szpitala przychodzić bez osób towarzyszących,
 • oczekując na przyjęcie proszę zachować reżim sanitarny – zasłaniaj nos i usta, używaj środków do dezynfekcji rąk, zachowaj dystans,
 • przed wejściem do Izby przyjęć należy wypełnić ankietę triażową, tutaj zostanie również wykonany pomiar temperatury, oddechu i saturacji. Temperatura przekraczająca 37,5 st. C stanowi podstawę do odmowy przyjęcia do Szpitala.

Każdy pacjent zobowiązany jest do przyniesienie własnej maski! Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego funkcjonowania podczas hospitalizacji otrzymają Państwo w  oddziałach Szpitala.

Wałcz,  25.09.2020
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu