Projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

W wyniku postępowania konkursowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital nasz został wyłoniony do realizacji projektu dotyczącego profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Program ten adresowany jest do aktywnych zawodowo, w grupie wiekowej 40-65 lat. Wg analiz przeprowadzonych przez WHO to choroby naczyń mózgowych, stanowią coraz istotniejszy problem zarówno w sensie medycznym jak i społecznym czy ekonomicznym.

Zachęcam, do zapoznania się z artykułem „Choroby naczyń mózgowych” zamieszczonym w Pulsie Medycyny nr 2 z 7 lutego 2018 r. Jednym z rozmówców tego artykułu jest z-ca dyrektora, Robert Sokołowski.

Wałcz, dnia 21.02.2018 r

Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu