Tytuł doktora dla naszego „doktora”

Kolejny z naszych pracowników z tytułem naukowym doktora nauk medycznych.

W dniu 26 stycznia 2018 r odbyła się uroczysta odprawa z kierownikami komórek organizacyjnych, podczas której obydwaj dyrektorzy szpitala złożyli gratulacje i podziękowania naszemu lekarzowi Tomaszowi Jakóbkowi za dodatkowe zaangażowanie dla rozwoju naukowego. Tomasz Jakóbek absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1988-1994)

Z naszym szpitalem zawodowo związany jest od 2007 roku. Pracuje w oddziale ginekologiczno- położniczym. Okresowo pełni również funkcję kierowniczą podczas nieobecności ordynatora. W latach 2009-2010 ukończył Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych w Poznaniu, co pozwoliło na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Temat pracy doktorskiej: „Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy w prognozowaniu terminu i sposobu porodu w ciąży donoszonej” – pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Ropackiej-Lesiak w Klinice Ginekologii i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II.

Egzamin doktorski odbył się w dniu 09.11.2017 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej dnia 11.01.2018 roku.

Wałcz, dnia 06.02.2018 r
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu