ankieta

Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu

Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat jakości usług medycznych świadczonych przez nasz szpital/przychodnię.
Opinia ta pomoże nam korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów.
Oczekujemy również na Państwa opinie ( w miejscu zaznaczonym ) na końcu ankiety.

Jeśli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o wypełnienie ankiety w jego imieniu.
Ankieta jest anonimowa a zatem prosimy o szczere wypowiedzi.

Skala ocen od 1-5, gdzie:

  • 1- ocena najniższa
  • 5- ocena najwyższa

Ocena rejestracji

Pierwszy kontakt z personelem REJESTRACJI/kompetencje rejestratorki
 1 2 3 4 5

Uprzejmość, życzliwość rejestratorki
 1 2 3 4 5

Dogodność terminu wizyty lekarskiej
 1 2 3 4 5


Ocena kontaktu z lekarzem

Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby, sposobu leczenia i zaleceń
 1 2 3 4 5

Uprzejmość, okazywanie zrozumienia, zainteresowanie
 1 2 3 4 5

Dostępność lekarza
 1 2 3 4 5


Ocena kontaktu z pielęgniarką/położną

Uprzejmość, okazywanie zrozumienia, zainteresowania
 1 2 3 4 5

Sprawność wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 1 2 3 4 5

Przekazywanie informacji pielęgniarki/położnej
 1 2 3 4 5

Ocena ogólna Przychodni

Jak Pani/Pan ocenia usługi w naszej przychodni?
 1 2 3 4 5

Jak Pani/Pan ocenia oznaczenie poszczególnych gabinetów/komórek
 1 2 3 4 5

Czy istnieje możliwość identyfikacji zatrudnionego personelu?
 1 2 3 4 5

W jakim stopniu przestrzegane są prawa pacjenta?
 1 2 3 4 5

Czy poleciłaby Pani/Pan naszą Przychodnię znajomym, rodzinie?
 Tak Nie

Jak często Pani/Pan korzysta z usług medycznych Przychodni 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu?
 Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz na kwartał Raz w roku lub rzadziej


Wg Pani/Pana jakie wymienione poniżej czynniki mają wpływ na wybór naszej Placówki? (proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 1=najmniejszy wpływ, 5=najwyższy wpływ)

- dostępność świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarza POZ
 1 2 3 4 5

- dostępność do szerokiej oferty specjalistów
 1 2 3 4 5

- lokalizacja w pobliżu szpitala
 1 2 3 4 5

- poziom świadczeń zdrowotnych
 1 2 3 4 5

- Z czyjegoś polecenia
 1 2 3 4 5

- Inne powody/jakie?

 1 2 3 4 5


Własne opinie

Jeżeli w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu zetknęła się Pani/Pan z problemem szczególnie drażliwym nie ujętym w ankiecie prosimy o ewentualną pisemną notatkę.


Metryczka pacjenta

Płeć:  K M

Wiek:

Imię:

Prosimy kliknąć przycisk wysłania ankiety:

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!