Podziękowanie dla współpracowników

„Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa przeobrażają i wzbogacają świat”
Antoine de Saint- Exupery

Drodzy moi Współpracownicy

Dwadzieścia pięć lat temu moje życie zawodowe związane zostało ze 107 Szpitalem Wojskowym. Różne role, przyszło mi tutaj pełnić. Obejmując stanowisko dyrektora, pięć lat temu, miałem świadomość, że będę musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Te pięć lat, to czas wielkich zmian
w naszym szpitalu. Bardzo trudny okres. Wymagał on od Was, szczególnego zaangażowania i ciężkiej pracy. To dzięki Wam te zaplanowane, ogromne wyzwania inwestycyjne jak i organizacyjne, mogły zostać zrealizowane. Bez Waszego udziału nie byłoby to możliwe. Zawsze miałem przekonanie, że najważniejszą wartością Firmy są ludzie. Tą zasadą starałem się kierować przez cały ten czas. Podejmowane przeze mnie działania, zmierzały do poprawy warunków pracy personelu jak i tego, by pacjent w naszym szpitalu czuł się bezpiecznie. Inicjowane przez Was pomysły, na rzecz poprawy jakości opieki medycznej w naszym szpitalu, starałem się wspierać jak również współuczestniczyć.

Praca z Wami była dla mnie wielką przyjemnością i pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Dziękuję za wszystkie wspólne chwile zarówno te radosne jak i te trudne.

Życzę Wam wszystkiego dobrego
Marek Kornet

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 07.08.2019 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Kolejne wyróżnienie dla oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym

Z przyjemnością informujemy, że 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ (Odział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym) został zaproszony do zaprezentowania, na arenie międzynarodowej schematu postępowania w przypadku leczenia udarów niedokrwiennych mózgu.  Stosowana w naszym oddziale procedura trombolitycznego leczenia udarów niedokrwiennych stanowi wyznacznik dla innych ośrodków udarowych w Polsce jak i na świecie.

Na stronie internetowej Inicjatywy Angels pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej ukazał się artykuł (proszę kliknąć w link, aby się z nim zapoznać) opisujący podejmowane działania w naszym Oddziale, w celu optymalizacji procesu leczenia udarów mózgu. Poza tym przedstawiona została  droga, którą przebył nasz Ośrodek dążąc do tak wyróżniających się wyników leczenia.

Celem artykułu, było również wskazanie możliwości szpitala w tym zakresie jak i pokazanie współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces leczenia pacjenta (O. Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Izby Przyjęć, Laboratorium, Zakładu Radiologii, PT Konsultantów).
Szczególnie cieszy fakt, że Ośrodek nasz stawiany jest jako przykład dla innych na całym świecie.

 

 

 

 

 

Wałeckie warsztaty ortopedyczne

W dniu 05.07.2019 r zostały zainicjowane Wałeckie Warsztaty Ortopedyczne. Szkolenie ma mieć charakter cykliczny. Organizatorem spotkania był ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Zdzisław Rożnowski. Przedstawiciele Firm zajmujących się dystrybucją sprzętu do zabiegów ortopedycznych zaprezentowali najnowsze rozwiązania technologiczne. Podczas warsztatów, personel oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego miał okazję zapoznać się z instrumentarium do operacji ortopedycznych, bioder i kolan. Organizowane w przyszłości szkolenia mają znacznie poszerzyć swój zakres oddziaływań. Planowane jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń między ościennymi szpitalami i klinikami.

 

Wałcz, dnia 08.07.2019 r

Krystyna Krogulewska

Smocze Łodzie 2019

Reprezentacja pracowników Szpitala po raz kolejny wzięła udział w zawodach Smoczych Łodzi w Żabinku. Pogoda dopisała a na twarzach uczestników gościł uśmiech , co widać na zdjęciach z zawodów.

Fantastyczna atmosfera, medal i przede wszystkim możliwość propagowania zdrowego stylu życia to wielka satysfakcja dla naszych pracowników.

Biała sobota Mirosławiec

Co roku w miesiącu lipcu, pracownicy naszego szpitala biorą udział w akcji profilaktycznej dla mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec. „Biała Sobota” odbywa się zawsze, podczas „Festiwalu Żubra”. W tym roku było to 6 -go lipca.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu władz miasta, mieliśmy do dyspozycji gabinety lekarskie w Przychodni Lekarskiej w Mirosławcu. Chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji były porady i konsultacje specjalistyczne. Można było również skontrolować sobie p. cukru, zmierzyć ciśnienie krwi, skorzystać z materiałów edukacyjnych. Akcja ta adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W ramach działań edukacyjnych zainteresowani otrzymywali ulotki oraz broszury edukacyjne. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z wiedzy i doświadczenia naszych lekarzy i pielęgniarek:

Porady stomatologiczne– Bogumiła Szydełko
Porady ginekologiczne– Janusz Plesiewicz z położną Małgorzatą Minkiewicz
Pomiary p. glukozy oraz ciśnienia krwi wykonywały pielęgniarki: Iwona Kępska i Urszula Wolman.

W ramach wzajemnej współpracy Marta Wilczyńska zaprezentowała Firmę Fitamina.
Podczas wspólnej akcji profilaktycznej można było skorzystać z bezpłatnych porad w zakresie zdrowego żywienia.

Wałcz, dnia 08.07.2019 r
sporządził: Krystyna Krogulewska

Czas to Mózg

W dniu 27.05.2019 r, o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej, odbył się wykład dotyczący współczesnych metod leczenie udarów mózgu. Tematyka udaru to zagadnienie ważne medycznie jak i społecznie. Udar jest trzecią co do częstości, przyczyną zgonów i najważniejszą przyczyną niesprawności u osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje, zmaga się z niedowładami, zaburzeniami mowy lub innymi dysfunkcjami. Większość z nich musi być otoczona całodobową opieką dotyczącą wszelkich codziennych czynności lub wielomiesięczną rehabilitacją. Oznacza to, że obciążenie dla rodzin i całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest bardzo wysokie. A zatem zastosowanie odpowiedniej interwencji medycznej w momencie zachorowania w znacznym stopniu może wpłynąć na rokowanie. Korzystanie z nowoczesnych technologii oraz odpowiedniej wiedzy może zmienić los chorych. Personel medyczny z oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju działania również o charakterze naukowo- edukacyjnym. Dzięki podejmowanym inicjatywom nasza „neurologia” nie odbiega od standardów klinicznych. Na zaproszenie kierownika oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n.med. Marcina Rogoziewicza mieliśmy okazję gościć członka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Nasz prelegent, dr n. med. Michał Karlinski z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jako przedstawiciel Grupa Ekspertów, współuczestniczy w tworzeniu wytycznych do leczenia udarów mózgu w naszym kraju. Nasz gość przybliżył słuchaczom system działania standardu postępowania w przypadku udarów mózgu. Zaprezentował kryteria kwalifikacji chorych do stosowania procedur reperfuzyjnych (tromboliza dożylna, trombektomia mechaniczna). Wielokrotnie podkreślał jak ważny jest czas na podjecie działań medycznych. Wykład bardzo ciekawy. Sposób przekazu przyjazny dla słuchaczy.

Odbywające się, o charakterze cyklicznie koła naukowe są doskonałym narzędziem pogłębiania wiedzy a kontakty osobiste z autorytetami z poszczególnych dziedzin medycznych wpływają korzystnie na poziom udzielanych świadczeń medycznych.

Wałcz, dnia 05.06.2019 r

Krystyna Krogulewska

31.05.2019 r. Światowy dzień bez tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu przypomina, że każdego roku 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest: „Tytoń, a zdrowe płuca”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma: Światowy dzień bez tytoniu

 

Mediolan

W dniach 22-24 maja 2019 r  w Mediolanie, odbyła się Konferencja Europejskiej Organizacji Udarowej (ESOC). Jest to największa konferencja udarowa w Europie, odbywa się cyklicznie.

W tym ważnym, naukowym wydarzeniu wzięło udział około 5000 neurologów z całego świata. Podczas konferencji wymieniano poglądy na temat leczenia, wypracowywano nowe procedury i dzielono się własnymi doświadczeniami. Udział w takiej konferencji jest prestiżem dla każdego ośrodka udarowego.

W trakcie konferencji, wręczane były również wyróżnienia. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią otrzymał kolejny raz nagrody za utrzymywanie właściwego poziomu leczenia udarów mózgu. Priorytetem w nowoczesnym leczeniu udarów jest skuteczność terapii. A zatem czas podjęcia działań medycznych, dobra organizacja dalszego trybu postępowania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii daje szansę na takie nagrody i wyróżnienia. Stosowane metody leczenia w naszym oddziale, również poza udarami, nie odbiegają od wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych. Z całej Polski tylko pięć ośrodków udarowych otrzymało takie wyróżnienie, na 178 oddziałów tego typu działających w Polsce.

W imieniu szpitala nagrodę odebrał Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym dr n. med. M. Rogoziewicz.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi, który bierze udział w procesie leczenia chorego z udarem mózgu.

https://www.youtube.com/watch?v=QcIySRo6LT0&feature=youtu.be

 

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja to Dzień Diagnosty Laboratoryjnego z tej okazji, Dyrekcja Szpitala składa Diagnostom laboratoryjnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

To dzięki Waszej pracy mogą być podejmowane decyzje lekarskie w procesie diagnostyczno -terapeutycznym.Dziękujemy Wam za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zadań zawodowych.