Z wielkim żalem i bólem

zawiadamiamy, iż w dniu 30.11.2017 w godzinach rannych, zginęła śmiercią tragiczną nasza Droga Koleżanka Dr Anna Szmydt. Pani Doktor była osobą uśmiechniętą, życzliwą oraz pracującą z dużym oddaniem i poświęceniem dla chorych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja i współpracownicy

Dzień Seniora w Mirosławcu

Europejski Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach: 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych natomiast 14- go  listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. Głównym celem obydwu dat jest kształtowanie  społecznych postaw postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkie  rodzaju działań mających na celu zapewnienie im aktywnego życia również społecznego.

Z tej okazji, na zaproszenie władz Mirosławca, w dniu 23 listopada pracownicy naszego szpitala aktywnie uczestniczyli w obchodach tego Święta. Seniorzy z miasta i gminy Mirosławiec mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji okulistycznych, konsultacji reumatologicznych, pomiarów ciśnienia oraz pomiaru poziomu glukozy.

Duży udział  mieszkańców był odpowiedzią na zaproszenie władz miasta oraz  potwierdza  potrzebę  tego typu profilaktycznych działań.

Wałcz, dnia 27.11.2017 r
Krystyna Krogulewska

Koordynator oddziału chorób wewnętrznych, koordynator Koordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

aqu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

 1. Koordynatora oddziału chorób wewnętrznych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
 2. Koordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, pełnienie dyżurów medycznych (stacjonarnych i gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Pełna treść ogłoszenia: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=155&status=1

Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

aqu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny .

 

Pełna treść ogłoszenia: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=159&status=1

Emerytura

Kolejny raz, w dniu 27 października 2017 r, dyrektor szpitala spotykał się z naszymi pracownikami w dniu zakończenia ich pracy zawodowej.

Krystyna Kowalska, Longina Michalak, Władysława Rybacka- pracownice Działu Higieny. Przez ponad 30 lat dbały o czystość i porządek w szpitalu.

Elżbieta Zegarek położna z wieloletnim stażem. W ciągu całego okresu zawodowego związana z oddziałem ginekologiczno- położniczym. Wiele dzieci przyszło na świat pod okiem naszej Eli. Szczególną opieką otaczała „mamy” jak i nowo narodzone dzieciaczki.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. W ramach podziękowania Panie otrzymały kwiaty oraz upominki.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 30.10.2017 r.
Krystyna Krogulewska

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 09.11.2017 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” – Leonardo da Vinci

Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są bardzo częste, we współczesnym świecie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi niejednokrotnie postrzegane są jako groźne dla otoczenia, niebezpieczne czy  niepoczytalne. W efekcie chorzy unikają kontaktów z otoczeniem, wstydzą się mówić o swoich problemach, a nawet je ukrywają. Mają problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ten stan odrzucenia może skutkować nawet zaostrzeniem objawów choroby. Prewencja  i leczenie zaburzeń psychicznych to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed nami w XXI wieku.

W dniu 10- go października 2017 r obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione w 1992 roku, przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Podejmowane tego typu działania mają charakter wielopłaszczyznowy. Podstawowym ich celem jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego, zwrócenie uwagi na potrzeby osób chorych. Choroby psychiczne i problemy zdrowia psychicznego dotyczą wszystkich środowisk, wszystkich kultur, grup społecznych i wiekowych.

W dniu 18 października 2017 roku w Wałczu odbyły się obchody „Dnia Poparcia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ze strony Szpitala aktywny udział wzięła kierownik oddziału psychiatrycznego Anna Kawa.

Wałcz, dnia 18.10.2017 r
Krystyna Krogulewska

XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 11-14 pażdziernika, w Gdańsku odbył się XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (www.zjazdptn.viamedica.pl)

Z przyjemnośca informujemy, że kadra oddziału neurologicznego naszego szpitala wzięła czynny udział w tej największej i najbardziej renomowanej polskiej konferencji neurologicznej.

Przygotowano trzy wystąpienia posterowe:

 1. „Udar mózgu z przełomem tarczycowym hipermetabolicznym jako wyzwanie dla neurologa“
  Prelegent: lek Anna Szmydt
 2. „Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)-pułapki diagnostyczne“
  Prelegent : lek. Anna Rogoziewicz
 3. „Neuroinfekcja a sztuczna zastawka serca-trudności diagnostyczne i terapeutyczne“
  Prelegent: lek. Sylwia Kwiatkowska

Współautorem wszystkich powyższych prac jest dr n. med. Marcin Rogoziewicz

Święto Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego to dobra okazja, żeby poświecić chwilę uwagi dla wyjątkowo trudnej roli zawodowej ratowników medycznych. To od ich decyzji i podejmowanych działań medycznych zależeć może życie ludzkie. Zespoły ratownictwa medycznego uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Po raz pierwszy w Polsce, Święto Ratownictwa Medycznego obchodzone było 13 go października 2006 roku.

Korzystając z okazji pragnę wyrazić uznanie dla Waszej niełatwej pracy, wymagającej wiele zaangażowania i odpowiedzialności. Z okazji Waszego Święta życzę Wam wszelkiej pomyślności   w życiu rodzinnym i zawodowym, dużo radości, spełnienia marzeń.

Dziękuję
Marek Kornet
Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ

 

Emerytura- zasłużony odpoczynek

Przejście na emeryturę to ważny moment w życiu. Można zadać sobie pytanie czy to koniec a może początek jakiegoś nowego wyzwania. Jaki charakter ta nowa rola w życiu będzie miała, zależy również od osobistego podejścia do tego wydarzenia. Dyrektor Marek Kornet wielokrotnie podkreśla przy takich okazjach, że to początek czegoś nowego. Jest to czas kiedy można spróbować realizować zamierzenia na które wcześniej nie mieliśmy czasu. W ciągu 2017 roku, prawie 20- tu pracowników Szpitala doświadczy tej nowej sytuacji życiowej. 29 sierpnia 2017 roku żegnaliśmy Danutę Kotowską, która przepracowała ponad 40 lat jako pomoc kuchenna w Dziale Higieny.

W dniu 06.10.2017 r odbyło się kolejne uroczyste pożegnanie naszych wieloletnich pracowników.

Maria Kuchalska przez cały ten czas pracowała jako laborant w laboratorium szpitalnym. Wanda Chwedczuk w 1977 roku podjęła pracę w pralni i do dnia emerytury tam pracowała.                         Danuta Kalemba oraz Teresa Szymczak, pielęgniarki które przez ponad czterdzieści lat służyły pomocą potrzebującym pacjentom. Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem. W ramach podziękowania dyrektor Marek Kornet oraz z-ca dyrektora Robert Sokołowski, wręczyli kwiaty oraz upominki.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 06.10.2017 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska