Wizyta J. Cieszyńskiego

W dniu 15.października 2018 r w naszym Szpitalu odbyła się ważna wizyta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Cieszyński oraz Wicewojewoda Marek Subocz spotkali się z przedstawicielami szpitala.

Nasz gość, Janusz Cieszyński jako Minister nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg.
Minister podczas spotkania poinformował dyrekcję, że nasz szpital został wpisany na pozakonkursową listę na zakup rezonansu magnetycznego ze środków UE.

W swoim wystąpieniu podkreślał wielokrotnie potrzebę wspierania szpitali w zakresie działań inwestycyjnych. Zwracał uwagę na ścisły związek jakości usług medycznych z nowoczesnym zapleczem technicznym.

Wicewojewoda w swoim wystąpieniu również odnosił się do wpływu nowoczesnych technologii dla poziomu świadczonych usług medycznych.

Na zakończenie, Dyrektor Marek Kornet podziękował naszym gościom za podejmowane działania dla rozwoju naszego szpitala.

 

Wałcz, dnia 16.10.2018 r

Krystyna Krogulewska

Koło naukowe 21.09.2018

Comiesięczne tzw. „koło naukowe”, które odbyło się w dniu 21.09.2018 r dotyczyło tematyki związanej z osteoporozą. Według WHO osteoporoza została uznana za chorobę cywilizacyjną. Nazywana jest „cichym złodziejem kości”. Wykład prowadzony był przez prof.dr hab.med. Ewę Marcinowską- Suchowierską.

Temat wykładu dotyczył strategi stosowanych w procesie diagnostyczno- leczniczym. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP, należy do Grupy Ekspertów d/s Osteoporozy przy NIGRIR. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych. Materiał przygotowany przez naszą prelegentkę w szerokim zakresie przedstawił to zagadnienie.

Wałcz, dnia 05.10.2018 r
Krystyna Krogulewska

Ćwiczebny alarm pożarowo-ewakuacyjny

Dnia 02.10.2018 r. w Szpitalu rozbrzmiał alarm pożarowy. Zgodnie z założeniami ćwiczebnymi alarm objął budynek nr 10- budynek logistyki i pralni oraz gabinetów medycyny pracy.

Ćwiczenia zakładały scenariusz, zgodnie z którym w wyniku krótkiego spięcia elektrycznego w prasie do garderoby wybuchł pożar powodujący zadymienie całego obiektu. W wyniku pożaru i zadymienia nastąpiła konieczność użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuacji 4 osób rannych w wyniku nieszczęśliwego wypadku w mocno zadymionych pomieszczeniach, ewakuacji pozostałego personelu administracyjnego i pacjentów medycyny pracy oraz wezwania straży pożarnych.

W ćwiczeniach wziął udział personel szpitala, Wojskowa Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna.

DKMS Koncert charytatywny

Zapraszamy na Koncert Charytatywny, który odbędzie się dnia 30.09.2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

XXI Mistrzostwa Polski Masters w kajakarstwie klasycznym

W dniach 08-09 września 2018r. W Wałczu nad jeziorem Raduń na torze regatowym COS odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Masters w kajakarstwie klasycznym. W tym roku udział wzięło 149 zawodników, którzy rywalizowali na dystansie 1000 i 200 m. Zawodnicy ścigali się w jedynkach, dwójkach i czwórkach w różnych kategoriach wiekowych. Łącznie odbyły się 182 starty.

Zespół medyczny Izby Przyjęć stanął na wysokości zadania zabezpieczając zawody i udzielając fachowej pomocy, a ta okazała się niezbędna i na tyle skuteczna, że wszystko skończyło się na miejscu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w zawodach brały udział reprezentantki Szpitala: Dorota Ryder i Małgorzata Machowska. Obie Panie z bardzo dużym zaangażowaniem i licznymi sukcesami trenują kajakarstwo od kilku lat. W tym roku zdobyły trzykrotnie I miejsca w swojej kategorii wiekowej broniąc tym samym tytułu Mistrza Polski w kajakarstie klasycznym. Trzy złote medale! Walka na wodzie była naprawdę zaciekła i emocjonująca. Ogromne gratulacje!

Sporządziła: Edyta Hołubowska

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 27.09.2018 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Dożynki Powiatowo-Gminne w Karsiborze

W dniu 01.09.2018 r w Karsiborze, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych” 107 Szpital Wojskowy, aktywnie uczestniczył w uroczystościach „dożynkowych”. Podczas tego „pikniku regionalnego” pracownicy Szpitala prowadzili działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych oraz dokonywali pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru. W czasie tej „sobotniej imprezy” dla 93 osób skontrolowano ciśnienie krwi jak również oznaczono „glikemię przygodną”. W przypadku pomiarów ciśnienia krwi u 17 osób stwierdzono wartości znacznie podwyższone ( 19%). Jest to wysoki wskaźnik, porównywalny z dotychczasowymi, tego typu akcjami. Natomiast w przypadku „glukozy przygodnej” u 5 osób wystąpiły znaczne odchylenia od normy. Osoby u których wartości pomiarowe wykazywały przekroczenia normy, otrzymały niezbędne wskazówki co do dalszego sposobu postępowania. Nasze działania, wspierane były materiałami edukacyjno- informacyjnymi.

Mamy świadomość, że szpital to nie tylko medycyna naprawcza, ale również inicjatywy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. A zatem podejmowane tego typu zadania edukacyjno- profilaktyczne, w znacznym stopniu przyczyniają się do pozytywnych zmian, własnych postaw w tematyce zdrowia i choroby.

Wałcz, dnia 03.09.2018 r
Krystyna Krogulewska

 

Wstrzymanie przyjęć pacjentów oddziału psychiatrycznego

Uwaga

Za zgodą departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz decyzją wojewody zachodniopomorskiego do dnia 23.09.2018 r wstrzymane są przyjęcia pacjentów do oddziału psychiatrycznego, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjno- budowlane.

Wizytacja Szpitala przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

W dniu 27.08.2018 r, szpital wizytowała Pani dr Aurelia Ostrowska Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Podczas wizyty Pani Dyrektor zapoznała się ze stanem prowadzonych prac inwestycyjnych w Szpitalu, stanem i rodzajem posiadanej infrastruktury i wyposażenia oraz sytuacją kadrową.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia zakresów świadczonych usług medycznych przez Szpital a także osiągnięć i sukcesów w tym zakresie a także planów rozwojowych Szpitala na najbliższe lata. Dyrektor Szpitala zapoznał również Panią Dyrektor z najważniejszymi problemami z którymi boryka się szpital (sytuacja finansowa, społeczna, kadrowa i infrastruktura).

W spotkaniu z Panią Dyrektor Aurelią Ostrowską obok dyrektora brali udział również zastępcy: ds. medycznych, lek. Robert Sokołowski, ds. ekonomicznych – główny księgowy mgr Jarosław Narloch oraz kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia inż. Marian Ciesiński.

Wałcz, dnia 29.08.2018 r

Wojska Obrony Terytorialnej

Od stycznia 2017 roku działają w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej. Zadaniem tej formacji jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni stają się naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pełnienie służby w WOT obejmuje szkolenia dwudniowe w systemie weekendowym. Szkolenia takie odbywają się w miejscu zamieszkania.

Wymagania ustawowe dla kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • pełnoletniość ( wiek 18- 55 w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów
    i oficerów)
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
  • niekaralność

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej podlega świadczeniu finansowemu (za każdy dzień szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż- decyduje stopień- jak również dodatek za „gotowość bojową” w kwocie 320 zł za każdy miesiąc co daje co najmniej 500 zł .-kwota nieopodatkowana) oraz daje możliwość rozwoju zawodowego.

Żołnierz Obrony Terytorialnej może korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego:

  1. bezpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne, kursy doskonalące z zakresu zaawansowanych technik ratujących życie, zapobiegania chorobom zakaźnym, ratownictwa polowego.
  2. dofinansowanie kosztów kształcenia specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, medycyny ratunkowej, pielęgniarstwa epidemiologicznego
  3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów na kierunku pielęgniarstwo (dotyczy okresu pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej)

Zainteresowani kandydaci służbą powinni zgłosić się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień.
Więcej informacji na stronie https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Kontakt

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa
dwot.sekretariat@mon.gov.pl
nr telefonu: 261 877 405

Wałcz, dnia 29.08.2018 r
Krystyna Krogulewska