Wybory delegatów na VIII kadencję do OIPiP w Pile

ABCDE- alfabet, który może uratować Ci życieRada społeczna 17.09.2019

W dniu 17.09.2019 odbyło się Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Przewodniczący Rady Cezary Balewski powitał członków Rady Społecznej oraz gości, przedstawił porządek Posiedzenia:

Zwołana Rada Społeczna Szpitala miała zaopiniować zmiany struktury organizacyjnej dotyczące Działu Kadr i Płac oraz stanowiska specjalisty ds. kontrolingu, jak również nowego cennika świadczeń zdrowotnych

 

Poza regulaminowym Porządkiem Posiedzenia Rady odbyło się również oficjalne podziękowanie dyrektorowi Markowi Kornetowi za współpracę.

Padło wiele ciepłych słów pod adresem dyrektora Marka Korneta. Członkowie Rady wielokrotnie podkreślali jego pracowitość, niezwykłą determinację w dążeniu do wyznaczonych celów oraz otwartość w kontaktach międzyludzkich. Wyrazili opinię iż współpraca z takim dyrektorem była wielką przyjemnością.

 

 

Wałcz, dnia 25.09.2019 r

Krystyna Krogulewska

Dożynki Mirosławiec

W ramach  realizacji projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wskazani pracownicy szpitala wzięli czynny udział w Dożynkach Powiatowych w Mirosławcu, które odbyły się w dniu
14 września 2019 r.. Lokalna impreza zorganizowana była przez Miasto i Gminę Mirosławiec oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Piknik regionalny wzbogacony został o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Słoneczna pogoda sprzyjała dużemu zainteresowaniu. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 48 osoby skorzystało z naszych działań również w szerokim aspekcie edukacyjnym. Jedenaście osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm badanych parametrów, głównie za wysokie RR.

 

Wałcz, dnia 24.09.2019 r

Krystyna Krogulewska

Dożynki w Sośnie

W związku z realizacją projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wskazani pracownicy szpitala wzięli czynny udział w Dożynkach Powiatowych w Sośnie, które odbyły się w dniu
07 września 2019 r.. Lokalna impreza zorganizowana była przez Gminę Sośno oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.
Piknik regionalny wzbogacony został o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Niestety pogoda nie sprzyjała dużemu zainteresowaniu. Było zimno i padał deszcz. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 22 osoby skorzystało z naszych działań. Dziesięć osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów, głównie za wysokie RR.

Wałcz, dnia 24.09.2019 r
Krystyna Krogulewska

Podziękowanie za wieloletnią pracę

W dniu 26.08.2019 r na zaproszenie dyrekcji odbyło się uroczyste spotkanie z naszą koleżanką Jolantą Świstak. Przepracowała ona w 107 Szpitalu Wojskowy, w Zakładzie Rehabilitacji czterdzieści lat. Podczas tego uroczystego wydarzenia, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Robert Sokołowski, w ciepłych słowach podziękował Joli za pełną zaangażowania pracę Kierownik Zakładu Rehabilitacji Robert Narzyński wręczając kwiaty powiedział, że Jola to bardzo dobry pracownik jak również bardzo dobry człowiek. Sprawne ręce, bogata wiedza z zakresu rehabilitacji, empatia w codziennym życiu również zawodowym to szczególne atuty, które przyczyniły się do otrzymania Brązowego Medalu Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny.
Przez cały ten czas pracując jako fizjoterapeuta niosła pomoc i ulgę w cierpieniu.

Dziękujemy

Wałcz, dnia 24.09.2019 r
Krystyna Krogulewska

Emerytura

W dniu 01.08. 2019 r odbyło się uroczyste pożegnanie pracowników. Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował pracownikom odchodzącym na emeryturę, za pełną zaangażowania pracę. Przy tej okazji, odniósł się do pojęcia emerytury w kontekście ważnej zmiany w życiu człowieka. Dyrektor Marek Kornet, wielokrotnie podkreślał przy takich spotkaniach, że to początek czegoś nowego, a zatem jest to czas kiedy można spróbować realizować marzenia, na które wcześniej nie mieliśmy czasu.

Maria Szadurska, przepracowała w szpitalu ponad 40 lat. Pracę w zawodzie pielęgniarki rozpoczęła w czerwcu 1979 roku w oddziale Intensywnej Terapii. Od marca 2008 roku pracowała w oddziale otolaryngologii.  Swoją osobowością i kompetencjami, w wyjątkowy sposób pomagała potrzebującym pacjentom, szczególnie tym po zabiegach operacyjnych.

Pomagalska Bożena, zawodowo związała się ze szpitalem w 1993 roku. Przez cały ten okres, pracowała w kuchni.  .

Podolska Maria, w 1994 roku podjęła pracę w szpitalu w Dziale Higieny., gdzie pracowała do dnia odejścia na emeryturę.

 

Wałcz, dnia 30.08.2019 r.

sporządził: Krystyna Krogulewska

Pracownia rezonansu w 107 Szpitalu Wojskowym

Kolejny trudny etap modernizacji stoi przed 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

Podjęte, przez dyrektora Marka Korneta w ubiegłym roku, działania na rzecz uruchomienia w naszym szpitalu pracowni rezonansu magnetycznego zaowocowały podpisaniem umowy w dniu 22.08.2019r. na sfinansowanie  zakupu aparatu. W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał wiceminister Janusz Cieszyński, ze strony Szpitala zastępca ds. lecznictwa Robert Sokołowski . Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie szpitala.
Realizacja tego zadania dotyczy Projektu Infrastruktura i Środowisko.
Od września rozpoczną się prace przygotowawcze związane z uruchomieniem pracowni  rezonansu. Na modernizację pomieszczeń środki finansowe pochodzić będą z funduszy Ministra Obrony Narodowej

Na uroczystym podpisaniu umowy byli  również:- wicewojewoda Marek Subocz, który od początku wspierał działania zarządu Szpitala, na rzecz zrealizowania tej inwestycji, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, Dariusz Ruczyński wraz z współpracownikami oraz media-lokalne

Wałcz, dnia 23.08.2019

Krystyna Krogulewska

Podziękowanie dla współpracowników

„Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa przeobrażają i wzbogacają świat”
Antoine de Saint- Exupery

Drodzy moi Współpracownicy

Dwadzieścia pięć lat temu moje życie zawodowe związane zostało ze 107 Szpitalem Wojskowym. Różne role, przyszło mi tutaj pełnić. Obejmując stanowisko dyrektora, pięć lat temu, miałem świadomość, że będę musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Te pięć lat, to czas wielkich zmian
w naszym szpitalu. Bardzo trudny okres. Wymagał on od Was, szczególnego zaangażowania i ciężkiej pracy. To dzięki Wam te zaplanowane, ogromne wyzwania inwestycyjne jak i organizacyjne, mogły zostać zrealizowane. Bez Waszego udziału nie byłoby to możliwe. Zawsze miałem przekonanie, że najważniejszą wartością Firmy są ludzie. Tą zasadą starałem się kierować przez cały ten czas. Podejmowane przeze mnie działania, zmierzały do poprawy warunków pracy personelu jak i tego, by pacjent w naszym szpitalu czuł się bezpiecznie. Inicjowane przez Was pomysły, na rzecz poprawy jakości opieki medycznej w naszym szpitalu, starałem się wspierać jak również współuczestniczyć.

Praca z Wami była dla mnie wielką przyjemnością i pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Dziękuję za wszystkie wspólne chwile zarówno te radosne jak i te trudne.

Życzę Wam wszystkiego dobrego
Marek Kornet

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 07.08.2019 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →