Umowy na dotacje celowe

W dniu wczorajszym, tj 03.01.2019 r  zostały podpisane dwie umowy na dotacje celowe. Umowy darowizny przeznaczone są na modernizację poradni stomatologicznej oraz poradni okulistycznej. Dziękujemy Władzom Gminy Wałcz oraz Radnym za te decyzje.

W ramach wzajemnej współpracy z pewnością dużo dobrego zadzieje się dla społeczności lokalnej.

 

Wałcz, dnia 4.01.2019 r

Krystyna Krogulewska

 

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magicznością kierujemy płynące z serca życzenia, radosnych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Roku pracownikom oraz pacjentom życzy Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

Spotkanie edukacyjne dla pacjentów Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

W związku z   realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych  w dniu 16.12.2018 r odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów, którzy odpowiedzieli na wysłane do nich zaproszenie. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również  wysłuchać prezentacji  z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne będą mieć charakter cykliczny oraz zmierzać do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

 

Wałcz, dnia 17.12.2018 r

Krystyna Krogulewska

Nagroda za leczenie udarów mózgu

W dniu 6 grudnia 2018 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mieliśmy ogromną przyjemność odebrać z rąk Pani Prof. zw. dr hab. med. Anny Członkowskiej (Przewodniczącej Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego) nagrody za wysokospecjalistyczne leczenie chorych z udarem mózgu. Wyróżnienia zostały przyznane 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Wałczu za II i III kwartał 2018 roku.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). W chwili obecnej w rejestrze jest około 2500 szpitali. Oceniany jest % chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/wpłytkowe i p/wzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

W III kwartale 2018 roku 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu otrzymał najwyższą notę-Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu świadczy fakt, że w tym okresie tylko dwa szpitale w naszym kraju otrzymały to najwyższe wyróżnienie (Wałcz i Wejherowo). W II kwartale 2018 roku (czyli już w pierwszym naszym okresie raportowania do RES-Q) otrzymaliśmy Status Złoty.

Mamy pełną świadomość, że tak wysoki poziom leczenia udarów mózgu nie byłby możliwy bez szczególnego zaangażowania pracowników tutejszego szpitala. Wszystkim, którzy uczestniczą w całej procedurze diagnostyczno-terapeutycznej leczenia udaru mózgu (od chwili pojawienia się objawów choroby do czasu wypisu) należą się wyrazy uznania. Fachowość i wysokie kwalifikacje pozwalają chorym z udarem mózgu wdrożyć w bardzo krótkim czasie pomoc zgodnie z najnowszymi standardami. Szczególne podziękowania składamy Personelowi oddziału neurologicznemu z pododdziałem udarowym, który jest bezpośrednio zaangażowany w cały proces leczenia chorego z udarem mózgu.

Tak trzymać.

Dyrekcja

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym

100- lecie Wojskowej Służby Zdrowia

W dniu 26- go października 2018 r, z okazji 100- lecia Wojskowej Służby Zdrowia odbyła się w naszym szpitalu, uroczysta akademia. Na tę okoliczność prezentację przygotował i zaprezentował z-ca dyrektora ds. medycznych Robert Sokołowski. W ramach upamiętnienia ważnej dla nas rocznicy, przy głównym wejściu do budynku szpitala, został posadzony symboliczny dąb.

Zachęcamy do zapoznania się z historią Wojskowej Służby Zdrowia: 100-lecie Wojsk.Sł.żdrowia-1

Wałcz, dnia 29.10.2018 r

Wizyta J. Cieszyńskiego

W dniu 15.października 2018 r w naszym Szpitalu odbyła się ważna wizyta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Cieszyński oraz Wicewojewoda Marek Subocz spotkali się z przedstawicielami szpitala.

Nasz gość, Janusz Cieszyński jako Minister nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg.
Minister podczas spotkania poinformował dyrekcję, że nasz szpital został wpisany na pozakonkursową listę na zakup rezonansu magnetycznego ze środków UE.

W swoim wystąpieniu podkreślał wielokrotnie potrzebę wspierania szpitali w zakresie działań inwestycyjnych. Zwracał uwagę na ścisły związek jakości usług medycznych z nowoczesnym zapleczem technicznym.

Wicewojewoda w swoim wystąpieniu również odnosił się do wpływu nowoczesnych technologii dla poziomu świadczonych usług medycznych.

Na zakończenie, Dyrektor Marek Kornet podziękował naszym gościom za podejmowane działania dla rozwoju naszego szpitala.

 

Wałcz, dnia 16.10.2018 r

Krystyna Krogulewska

Koło naukowe 21.09.2018

Comiesięczne tzw. „koło naukowe”, które odbyło się w dniu 21.09.2018 r dotyczyło tematyki związanej z osteoporozą. Według WHO osteoporoza została uznana za chorobę cywilizacyjną. Nazywana jest „cichym złodziejem kości”. Wykład prowadzony był przez prof.dr hab.med. Ewę Marcinowską- Suchowierską.

Temat wykładu dotyczył strategi stosowanych w procesie diagnostyczno- leczniczym. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP, należy do Grupy Ekspertów d/s Osteoporozy przy NIGRIR. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych. Materiał przygotowany przez naszą prelegentkę w szerokim zakresie przedstawił to zagadnienie.

Wałcz, dnia 05.10.2018 r
Krystyna Krogulewska

Ćwiczebny alarm pożarowo-ewakuacyjny

Dnia 02.10.2018 r. w Szpitalu rozbrzmiał alarm pożarowy. Zgodnie z założeniami ćwiczebnymi alarm objął budynek nr 10- budynek logistyki i pralni oraz gabinetów medycyny pracy.

Ćwiczenia zakładały scenariusz, zgodnie z którym w wyniku krótkiego spięcia elektrycznego w prasie do garderoby wybuchł pożar powodujący zadymienie całego obiektu. W wyniku pożaru i zadymienia nastąpiła konieczność użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuacji 4 osób rannych w wyniku nieszczęśliwego wypadku w mocno zadymionych pomieszczeniach, ewakuacji pozostałego personelu administracyjnego i pacjentów medycyny pracy oraz wezwania straży pożarnych.

W ćwiczeniach wziął udział personel szpitala, Wojskowa Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna.

DKMS Koncert charytatywny

Zapraszamy na Koncert Charytatywny, który odbędzie się dnia 30.09.2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

XXI Mistrzostwa Polski Masters w kajakarstwie klasycznym

W dniach 08-09 września 2018r. W Wałczu nad jeziorem Raduń na torze regatowym COS odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Masters w kajakarstwie klasycznym. W tym roku udział wzięło 149 zawodników, którzy rywalizowali na dystansie 1000 i 200 m. Zawodnicy ścigali się w jedynkach, dwójkach i czwórkach w różnych kategoriach wiekowych. Łącznie odbyły się 182 starty.

Zespół medyczny Izby Przyjęć stanął na wysokości zadania zabezpieczając zawody i udzielając fachowej pomocy, a ta okazała się niezbędna i na tyle skuteczna, że wszystko skończyło się na miejscu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w zawodach brały udział reprezentantki Szpitala: Dorota Ryder i Małgorzata Machowska. Obie Panie z bardzo dużym zaangażowaniem i licznymi sukcesami trenują kajakarstwo od kilku lat. W tym roku zdobyły trzykrotnie I miejsca w swojej kategorii wiekowej broniąc tym samym tytułu Mistrza Polski w kajakarstie klasycznym. Trzy złote medale! Walka na wodzie była naprawdę zaciekła i emocjonująca. Ogromne gratulacje!

Sporządziła: Edyta Hołubowska