Podpisanie umowy o dofinansowanie

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


W dniu 14 czerwca 2018 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0255/17 na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w Wałczu”. Wartość dofinansowania unijnego to 765 000 zł

 

Koło Naukowe „Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego”

W dniu 15.06.2018 w sali konferencyjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Koła Naukowego tutejszego szpitala, które zorganizował odział neurologiczny. Tematem wiodącym było stwardnienie rozsiane, które jako przewlekła i postępująca choroba układu nerwowego ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie chorych. Do niedawna osoby dotknięte tą przypadłością były niejako skazane na inwalidztwo, pomoc rodzin i opiekunów. Gwałtowny postęp metod diagnostyki i leczenia w ostatnich latach spowodował, że osoby chore mogą pracować, uprawiać sporty i spełniać marzenia.   Głównym prelegentem był Prof. hab. Dr n. med. Przemysław Nowacki, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zaproszony gość to wybitny specjalista z zakresu neurologii i neuropatologii, autor wielu publikacji i wystąpień polskich i zagranicznych, Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 2005-2012, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w ubiegłej kadencji, wieloletni konsultant wojewódzki w zakresie neurologii.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Jarosław Narloch witając i przedstawiając zaproszonych gości ,wśród których miło było kolejny raz ujrzeć Starostę Wałeckiego Dra B. Wankiewicza. Następnie Kierownik O. Neurologicznego dr n. med. M. Rogoziewicz przedstawił w krótkich słowach wstęp do poruszanego problemu  i jednocześnie podziękował za wsparcie Kliniki Neurologii w Szczecinie jako ośrodka merytorycznie nadrzędnego. Profesor P. Nowacki w ciepłych i pełnych uznania słowach wypowiedział się na temat działalności „naszej neurologii“ a następnie w ciekawy sposób przedstawił zagadnienie stwardnienia rozsianego . Jednocześnie podkreślił, iż chorzy z najbliższego terenu nie muszą dojeżdżać wiele kilometrów do Kliniki tylko mogą otrzymać fachową pomoc na miejscu, w Wałczu. W województwie zachodniopomorskim ośrodki zajmujące się wysokospecjalistycznym leczeniem stwardnienia rozsianego znajdują się tylko w Szczecinie oraz w Wałczu.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem personelu szpitala co dowodzi, że takie spotkania są bardzo potrzebne i przyczyniające się do dalszej poprawy procesu diagnostyczno-terapeutycznego chorych.

Program Angels

W dniu 11.06.2018 r pracownicy szpitala mieli okazję zapoznać się z międzynarodowym programem Angels podczas prezentacji przygotowanej przez konsultanta projektu. Podstawa założeń programu tego projektu, skupia się na zapewnieniu pacjentowi dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki poudarowej. Jest to projekt międzynarodowy, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Oddziały udarowe, które będą zainteresowane realizacją projektu mają możliwość uzyskania certyfikatu ANGELS. Certyfikat taki przyznawany jest oddziałom, które przestrzegają najwyższych standardów w leczeniu chorych z powodu udaru mózgu. Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Przedstawiciele Angels w ramach projektu udzielają wsparcia merytorycznego związanego z organizacją i wdrażaniem standardu postępowania. Chodzi o to, by chory z objawami udaru mózgu jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do pełnej diagnostyki jak i nowoczesnych metod leczenia. Wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania obniża śmiertelność oraz poziom niesprawności po udarze.

Wałcz, dnia 12.06.2018 r
Krystyna Krogulewska

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 14.06.2018 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności zdrowia i radości, sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Wyrażamy ogromne uznanie za pracę, wymagającą wiele poświęcenia, odpowiedzialności i osobistego zaangażowania. Wasza rola, dla prawidłowego funkcjonowania szpitala jest bardzo znacząca na każdym etapie procesu leczenia.

Wasz trud nie jest daremny. To dzięki Wam pacjenci łatwiej wracają do zdrowia.

Dziękujemy

Dyrekcja Szpitala

Majówka na Dąbrowskiego 2018

Kolejny raz pracownicy Szpitala wzięli czynny udział w „Majówce na Dąbrowskiego”. Impreza ta o charakterze patriotyczno- rodzinnym zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nasi pracownicy swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacili to wydarzenie o wymiar profilaktyczno – medyczny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne, które cieszyły się dużym powodzeniem. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” ponad 40 osób skorzystało z naszych działań. W grupie tych osób dziesięciu otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów.
Nad bezpieczeństwem zdrowotnym uczestników „ Majówki na Dąbrowskiego” czuwały nasze służby ratownicze. Pogoda niestety nie bardzo dopisała, ale dobry nastrój towarzyszył wszystkim. Wspomagany był fajną muzyką.

Wałcz, dnia 04.05.2017 r
Krystyna Krogulewska

Szkolenie dla personelu OIOM

W dniu 27 kwietnia 2018 r w naszej sali audiowizualnej odbyło się kolejny raz Koło Naukowe. Głównym organizatorem byli lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem Jana Romaniuka. Podczas tego szkolenia podejmowane były przede wszystkim tematy związane z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Prelegentem tego wykładu był Dawid Mielczarek, lekarz rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Czytaj dalej →

I szkolenie udary

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku 40-65 lat w okresie aktywności. Program profilaktyczny realizowany jest przy współudziale lekarzy rodzinnych z w/w województw, od 01.12.2017- 30.10.2020.

W związku z realizacją tego programu, w dniu 26 kwietnia 2018 r odbyło się pierwsze szkolenie, z cyklu szkoleń jakie jesteśmy zobowiązani zrealizować. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele zaproszonych do współpracy podmiotów, realizujących świadczenia z zakresu POZ.
Temat szkolenia: Choroby naczyń mózgowych jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny
Wykład prowadził dr n. med Marcin Rogoziewicz- kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Tematyka tego zagadnienia została zaprezentowana w ciekawy sposób, wzbudzała w słuchaczach duże zainteresowanie. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Dostępny jest na stronie 107sw.mil.pl/udary w nakładce lekarz.

Wałcz, 30.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

Badania profilaktyczne w Gostomi

W dniu 18.04.2018 lekarze z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (ordynator- Zdzisław Rożnowski, asystent- Adam Bazyli), w Szkole Podstawowej w Gostomi wykonali badania przesiewowe w kierunku wad postawy. Przebadano dzieci z grupy przedszkolnej oraz klasy I. Wyniki badań oraz zalecenia dla rodziców, przekazano dzieciom po badaniu. W badanej grupie ( 30 osób) 16 osób wymaga działań korekcyjnych w tym czworo dzieci z podejrzeniem skoliozy wymaga dalszego postępowania diagnostycznego. Wśród badanej grupy uczniów troje dzieci potrzebuje działań w kierunku redukcji wagi ciała. Akcja profilaktyczna, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, przebiegała bardzo sprawnie.

Wałcz, dnia 19.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

07 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne hasło to „Zdrowie dla wszystkich”. Od ponad siedemdziesięciu lat Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje działania zmierzające do poprawy poziomu zdrowia społeczeństw. Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, tak można interpretować hasło z tego roku. Jest to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej. Nikt nie powinien mieć dylematu czy kupować jedzenie czy lekarstwa.

„a/Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.

b/Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.

c/Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako „katastrofalne wydatki”.

d/Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne. „http://www.wsse.katowice.pl/

 

Źródło:  http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/