Szpitalne inwestycje 2018

Od kilku lat na terenie naszego szpitala prowadzone są działania modernizacyjne i prace remontowo- budowlane. W tym roku prowadzone są cztery duże inwestycje budowlane.

1. Nowe lądowisko dla śmigłowców budowane ze środków UE oraz MON. Przedsięwzięcie warte około 1,6 miliona złotych

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym szpitala, na potrzeby laboratorium oraz higieny szpitalnej. Wartość prac remontowo – budowlanych to kwota około 2,8 miliona złotych. Środki finansowe na ten cel pozyskane z MON.

3. Remont i modernizacja oddziału psychiatrycznego. Inwestycja finansowana w znacznym zakresie ze środków MON. Przedsięwzięcie warte około 2,8 miliona złotych

4. Termomodernizacja budynku przychodni. Koszt tego zadania to kwota około 1,5 miliona złotych

Wałcz, dnia 27.08.2018 r.
Krystyna Krogulewska

Burza

2-go sierpnia 2018 roku, w godzinach popołudniowych w wyniku intensywnych opadów deszczu i burzy, zalaniu uległy pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku głównego naszego Szpitala. Problem dotyczył przede wszystkim Izby Przyjęć, Kancelarii Ogólnej, Gabinetu USG, pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Laboratorium- punktu pobrań, Gabinetu EEG, szatni dla personelu, pomieszczeń technicznych nowego budynku i pomieszczeń piwnicznych Przychodni. Z uwagi na znaczny obszar objętych zalaniem, do pomocy poproszono jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, 100-go Batalionu Łączności w Wałczu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, wszystkich pracowników 107 Szpitala Wojskowego dla których możliwe było szybkie dotarcie do miejsca pracy oraz pracowników firm prowadzących prace budowlane na terenie Szpitala tj. NOVA- TERM z Piły oraz STEF_BUD z Wielenia. To dzięki współpracy wszystkich biorących udział w usuwaniu skutków nawałnic udało się zmniejszyć szkody materialne i tylko na krótki okres ograniczyć funkcjonowanie Izby Przyjęć.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i instytucji pomagających w przywracaniu pełnego funkcjonowania naszego szpitala.

Dyrektor- Marek Kornet

Regaty Smoczych Łodzi – wyniki

W dniu 8 lipca 2018 r. odbyły się III regaty smoczych łodzi. Zawodnicy startowali na dystansie 200 metrów w kategorii SPORT (łodzie 20 osobowe) i FAN (łodzie 10 osobowe).
Organizatorami tego sportowego wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników Wody DRAKO Wałcz oraz Urząd Miasta Wałcza. Regaty odbyły się na jeziorze Raduń, wzdłuż Promenady Gwiazd Wałeckiego Sportu.

Z naszego szpitala startowały trzy załogi. Za organizację i ich udział w zawodach odpowiedzialni byli: Dorota Ryder, Krzysztof Chora, Agnieszka Szafarczyk. Nasze załogi startowały w dwóch kategoriach:
1. Fan Mikst: załoga A (Paulina Sieczka – dobosz, Maciej Dzioch, Anna Jabłońska, Jan Kiepiela, Jarosław Chmielecki, Adrian Kulczyk, Sylwia Gralka, Michał Gralka, Piotr Chmielewski, Henryk Musiał)
2. Fan Mikst: załoga B (Edyta Hołubowska – dobosz, Piotr Szwiec, Sylwia Gwardzik, Alina Malak, Henryk Dziubczyński, Krzysztof Puchała, Grzegorz Niespodziany, Janusz Górecki, Andrzej Kufel)
3. Fan LEJDIS (Róża Obermajer – dobosz, Dorota Ryder, Agnieszka Szafarczyk, Magdalena Korzeniowska, Elżbieta Mozelewska, Elżbieta Zaleska, Małgorzata Machowska, Ewa Świst, Lidia Michalak, Malwina Świeczkowska, Jolanta Korzeniewska, Anna Bednarska)
Nasza drużyna w kategorii Fan LEJDIS zajęła III miejsce. Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom. Wyścigi smoczych łodzi należą do najbardziej zespołowych sportów wodnych. Wspólny udział w takich aktywnościach sprzyja integracji pracowników oraz wpływa pozytywnie na wzajemne relacje.

Początki smoczych łodzi sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Co roku w Chinach, na brzegach rzeki Jangcy, u progu pory gorącej, kiedy to ludność trapiły susze i epidemie – odbywały się obrzędy przebudzenia śpiącego dotąd Boga – Smoka. Ów władca rzek i mórz sprowadzać miał zbawcze deszcze, dzięki którym obfite plony oddalały widmo głodu i chorób. Obrzędy, w formie zmagań zdobnych łodzi, pociągały za sobą liczne utonięcia, co traktowano jednak jako konieczną bóstwu ofiarę. http://smokiwalczdrako.eu/

Wałcz, dnia 19.07.2018 r
Krystyna Krogulewska

 

„Biała Sobota” w Mirosławcu.

W dniu 30- go czerwca, pracownicy naszego szpitala wzięli udział w akcji profilaktycznej.

„Biała Sobota”, zorganizowana była dla mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec. Dzięki osobistemu zaangażowaniu władz miasta, mieliśmy do dyspozycji gabinety lekarskie w Przychodni Lekarskiej w Mirosławcu. Chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji były konsultacje stomatologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, pomiar RR oraz pomiar p.cukru. Akcja ta adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W ramach działań edukacyjnych zainteresowani otrzymywali ulotki oraz broszury edukacyjne. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z wiedzy i doświadczenia naszych lekarzy i pielęgniarek
Porady stomatologiczne- Bogumiła Szydełko z higienistką stomatologiczną Wiesławą Świeczkowską
Porady ginekologiczne- Dariusz Promiński z położną Małgorzatą Minkiewicz
Konsultacje okulistyczne –Dariusz Dura z pielęgniarką Laurą Durą
Pomiary p. glukozy oraz ciśnienia krwi wykonywały pielęgniarki: Edyta Serafin Urszula Wolman.
Koordynacją całości jak również działaniami edukacyjnymi zajmowała się Iwona Kępska

Wałcz, dnia 06.07.2018 r
sporządził: Krystyna Krogulewska

 

Zawody Smoczych Łodzi- szczegóły organizacyjne

Zmotywowani, wyszkoleni i pozytywnie nastawieni stawiamy się obowiązkowo w niedzielę o godzinie 9:00 przy namiocie 107 Szpitala Wojskowego na terenie MOSIR Wałcz.

Namiot będzie stał obok plaży miejskiej (czerwony z opisem „107 Szpital Wojskowy” 😉 ).

Obowiązkowo zabieramy ze sobą przekazane koszulki reprezentacyjne i strój sportowy.

Zabezpieczenie logistyczne w namiocie (kawa, herbata i napoje chłodzące).

Regaty rozpoczynają się od 09:00 do 18:00.

Telefon kontaktowy do kapitana: 601380695

Program zawodów: program-minutowy

Szkolenie 19.06.2018 udary woj. Wielkopolskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Program adresowany jest do osób w okresie aktywności zawodowej, w wieku 40-65 lat. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA). Program profilaktyczny realizowany jest przy współudziale lekarzy rodzinnych z w/w województw. Okres trwania projektu: 01.12.2017- 30.10.2020.

W związku z realizacją tego programu, w dniu 19 czerwca 2018 r odbyło się kolejne szkolenie, z cyklu szkoleń jakie jesteśmy zobowiązani zrealizować. Temat szkolenia to „Choroby naczyń mózgowych jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny”.

Wykład prowadził dr n. med. Marcin Rogoziewicz- kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele zaproszonych do współpracy podmiotów, realizujących świadczenia z zakresu POZ, głównie z województwa wielkopolskiego.

Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Dostępny jest na naszej stronie: 107sw.mil.pl/udary w nakładce lekarz.

Wałcz, dnia 02.07.2018 r
Krystyna Krogulewska

Podpisanie umowy o dofinansowanie

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


W dniu 14 czerwca 2018 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0255/17 na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w Wałczu”. Wartość dofinansowania unijnego to 765 000 zł

 

Program Angels

W dniu 11.06.2018 r pracownicy szpitala mieli okazję zapoznać się z międzynarodowym programem Angels podczas prezentacji przygotowanej przez konsultanta projektu. Podstawa założeń programu tego projektu, skupia się na zapewnieniu pacjentowi dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki poudarowej. Jest to projekt międzynarodowy, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Oddziały udarowe, które będą zainteresowane realizacją projektu mają możliwość uzyskania certyfikatu ANGELS. Certyfikat taki przyznawany jest oddziałom, które przestrzegają najwyższych standardów w leczeniu chorych z powodu udaru mózgu. Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Przedstawiciele Angels w ramach projektu udzielają wsparcia merytorycznego związanego z organizacją i wdrażaniem standardu postępowania. Chodzi o to, by chory z objawami udaru mózgu jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do pełnej diagnostyki jak i nowoczesnych metod leczenia. Wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania obniża śmiertelność oraz poziom niesprawności po udarze.

Wałcz, dnia 12.06.2018 r
Krystyna Krogulewska

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności zdrowia i radości, sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Wyrażamy ogromne uznanie za pracę, wymagającą wiele poświęcenia, odpowiedzialności i osobistego zaangażowania. Wasza rola, dla prawidłowego funkcjonowania szpitala jest bardzo znacząca na każdym etapie procesu leczenia.

Wasz trud nie jest daremny. To dzięki Wam pacjenci łatwiej wracają do zdrowia.

Dziękujemy

Dyrekcja Szpitala

Majówka na Dąbrowskiego 2018

Kolejny raz pracownicy Szpitala wzięli czynny udział w „Majówce na Dąbrowskiego”. Impreza ta o charakterze patriotyczno- rodzinnym zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nasi pracownicy swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacili to wydarzenie o wymiar profilaktyczno – medyczny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne, które cieszyły się dużym powodzeniem. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” ponad 40 osób skorzystało z naszych działań. W grupie tych osób dziesięciu otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów.
Nad bezpieczeństwem zdrowotnym uczestników „ Majówki na Dąbrowskiego” czuwały nasze służby ratownicze. Pogoda niestety nie bardzo dopisała, ale dobry nastrój towarzyszył wszystkim. Wspomagany był fajną muzyką.

Wałcz, dnia 04.05.2017 r
Krystyna Krogulewska