I szkolenie udary

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku 40-65 lat w okresie aktywności. Program profilaktyczny realizowany jest przy współudziale lekarzy rodzinnych z w/w województw, od 01.12.2017- 30.10.2020.

W związku z realizacją tego programu, w dniu 26 kwietnia 2018 r odbyło się pierwsze szkolenie, z cyklu szkoleń jakie jesteśmy zobowiązani zrealizować. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele zaproszonych do współpracy podmiotów, realizujących świadczenia z zakresu POZ.
Temat szkolenia: Choroby naczyń mózgowych jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny
Wykład prowadził dr n. med Marcin Rogoziewicz- kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Tematyka tego zagadnienia została zaprezentowana w ciekawy sposób, wzbudzała w słuchaczach duże zainteresowanie. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Dostępny jest na stronie 107sw.mil.pl/udary w nakładce lekarz.

Wałcz, 30.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

Badania profilaktyczne w Gostomi

W dniu 18.04.2018 lekarze z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (ordynator- Zdzisław Rożnowski, asystent- Adam Bazyli), w Szkole Podstawowej w Gostomi wykonali badania przesiewowe w kierunku wad postawy. Przebadano dzieci z grupy przedszkolnej oraz klasy I. Wyniki badań oraz zalecenia dla rodziców, przekazano dzieciom po badaniu. W badanej grupie ( 30 osób) 16 osób wymaga działań korekcyjnych w tym czworo dzieci z podejrzeniem skoliozy wymaga dalszego postępowania diagnostycznego. Wśród badanej grupy uczniów troje dzieci potrzebuje działań w kierunku redukcji wagi ciała. Akcja profilaktyczna, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, przebiegała bardzo sprawnie.

Wałcz, dnia 19.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

07 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne hasło to „Zdrowie dla wszystkich”. Od ponad siedemdziesięciu lat Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje działania zmierzające do poprawy poziomu zdrowia społeczeństw. Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, tak można interpretować hasło z tego roku. Jest to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej. Nikt nie powinien mieć dylematu czy kupować jedzenie czy lekarstwa.

„a/Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.

b/Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.

c/Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako „katastrofalne wydatki”.

d/Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne. „http://www.wsse.katowice.pl/

 

Źródło:  http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

Wielkanocny Zajączek w dniu 30- go marca zawitał do naszego szpitala

Marta Murawska, która prowadzi fanpage „Pani Przedszkolanka” przeprowadziła wielkanocną zbiórkę dla dzieci gier i zabawek. Pomysł na akcję zrodził się podczas jednej z wizyt w oddziale dziecięcym. Pani Marta chorującym dzieciom chciała dać coś wyjątkowego. Przekazane zabawki oraz gry pozwolą uprzyjemnić trudne chwile w szpitalu, naszym małym pacjentom z oddziału pediatrycznego oraz otolaryngologicznego.

Dziękujemy Pani Marto.

Wałcz, dnia 04.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy pracownikom, oraz pacjentom, wszystkiego dobrego. Aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, stały się źródłem wzmacniania ducha. Były niezwykłą okazją do rodzinnych spotkań. Niech Wasze życie, nie tylko zawodowe, ale również to prywatne obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję.

 

Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego

 

 

Zmiany kadrowe w szpitalu

Od 5- go lutego 2018 roku funkcję z-cy dyrektora ds.ekonomicznych/ głównego księgowego pełni Jarosław Narloch.

Z wykształcenia jest ekonomistą. W 1991 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie- administracja gospodarcza, oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Z Wałczem związany był zawodowo w latach 1992-2004. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania szpitalnymi finansami. W latach 2004-2018 pracował w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie. Pracował w komórkach organizacyjnych szpitala związanych z księgowością oraz administracją w zakresie zarządzania. Pasją naszego nowego kolegi jest sport (biega w Maratonach) i muzyka.

Życzymy powodzenia we wszystkich sferach życia.

Wałcz, 07.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Mnóstwo uśmiechów i spełnienia marzeń

W piękny dzień Waszego Święta, życzę Wam Drogie Panie żebyście w chwilach wyciszenia odnalazły swoje marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia natomiast w otaczającym świecie radość istnienia. Dużo sukcesów oraz radości, mnóstwo uśmiechów i spełnienia marzeń.

Życzy dyrektor Marek Kornet                                                                                                    .

Bieg „Tropem wilczym”

Po raz szósty odbył się bieg „Tropem Wilczym”. Tegoroczny „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbył się w 333 miastach i miejscowościach w Polsce oraz 8 za granicą. Wzięły w nich udział przedstawiciele kilku pokoleń biegaczy. Żołnierze wałeckich batalionów i mieszkańcy Wałcza pobiegli, aby uczcić pamięć i oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Bieg podzielony był na trzy kategorie: dzieci, młodzież i dorośli. Udział wzięło około 150 osób. Można stwierdzić,że każdy uczestnik który dobiegł do mety był zwycięzcą, otrzymał pamiątkowy medal z rąk dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk. Jacka Rolaka oraz Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia, na terenie naszego miasta był 100 Batalion Łączności.

Również nasi pracownicy (Magdalena Salamonik- lekarz o. wewnętrzny, Sylwia Kwiatkowska- lekarz o. neurologii, Michał Gralka- lekarz o. wewnętrzny, Witold Wypych-kierownik apteki) aktywnie włączyli się w to sportowo- historyczne zadanie.

Wałcz, dnia 07.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

W wyniku postępowania konkursowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital nasz został wyłoniony do realizacji projektu dotyczącego profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Program ten adresowany jest do aktywnych zawodowo, w grupie wiekowej 40-65 lat. Wg analiz przeprowadzonych przez WHO to choroby naczyń mózgowych, stanowią coraz istotniejszy problem zarówno w sensie medycznym jak i społecznym czy ekonomicznym.

Zachęcam, do zapoznania się z artykułem „Choroby naczyń mózgowych” zamieszczonym w Pulsie Medycyny nr 2 z 7 lutego 2018 r. Jednym z rozmówców tego artykułu jest z-ca dyrektora, Robert Sokołowski.

Wałcz, dnia 21.02.2018 r

Krystyna Krogulewska

Tytuł doktora dla naszego „doktora”

Kolejny z naszych pracowników z tytułem naukowym doktora nauk medycznych.

W dniu 26 stycznia 2018 r odbyła się uroczysta odprawa z kierownikami komórek organizacyjnych, podczas której obydwaj dyrektorzy szpitala złożyli gratulacje i podziękowania naszemu lekarzowi Tomaszowi Jakóbkowi za dodatkowe zaangażowanie dla rozwoju naukowego. Tomasz Jakóbek absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1988-1994)

Z naszym szpitalem zawodowo związany jest od 2007 roku. Pracuje w oddziale ginekologiczno- położniczym. Okresowo pełni również funkcję kierowniczą podczas nieobecności ordynatora. W latach 2009-2010 ukończył Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych w Poznaniu, co pozwoliło na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Temat pracy doktorskiej: „Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy w prognozowaniu terminu i sposobu porodu w ciąży donoszonej” – pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Ropackiej-Lesiak w Klinice Ginekologii i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II.

Egzamin doktorski odbył się w dniu 09.11.2017 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej dnia 11.01.2018 roku.

Wałcz, dnia 06.02.2018 r
Krystyna Krogulewska