Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 20.02.2019 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Dożynki Powiatowo-Gminne w Karsiborze

W dniu 01.09.2018 r w Karsiborze, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych” 107 Szpital Wojskowy, aktywnie uczestniczył w uroczystościach „dożynkowych”. Podczas tego „pikniku regionalnego” pracownicy Szpitala prowadzili działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych oraz dokonywali pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru. W czasie tej „sobotniej imprezy” dla 93 osób skontrolowano ciśnienie krwi jak również oznaczono „glikemię przygodną”. W przypadku pomiarów ciśnienia krwi u 17 osób stwierdzono wartości znacznie podwyższone ( 19%). Jest to wysoki wskaźnik, porównywalny z dotychczasowymi, tego typu akcjami. Natomiast w przypadku „glukozy przygodnej” u 5 osób wystąpiły znaczne odchylenia od normy. Osoby u których wartości pomiarowe wykazywały przekroczenia normy, otrzymały niezbędne wskazówki co do dalszego sposobu postępowania. Nasze działania, wspierane były materiałami edukacyjno- informacyjnymi.

Mamy świadomość, że szpital to nie tylko medycyna naprawcza, ale również inicjatywy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. A zatem podejmowane tego typu zadania edukacyjno- profilaktyczne, w znacznym stopniu przyczyniają się do pozytywnych zmian, własnych postaw w tematyce zdrowia i choroby.

Wałcz, dnia 03.09.2018 r
Krystyna Krogulewska

 

Wstrzymanie przyjęć pacjentów oddziału psychiatrycznego

Uwaga

Za zgodą departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz decyzją wojewody zachodniopomorskiego do dnia 23.09.2018 r wstrzymane są przyjęcia pacjentów do oddziału psychiatrycznego, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjno- budowlane.

Wizytacja Szpitala przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

W dniu 27.08.2018 r, szpital wizytowała Pani dr Aurelia Ostrowska Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Podczas wizyty Pani Dyrektor zapoznała się ze stanem prowadzonych prac inwestycyjnych w Szpitalu, stanem i rodzajem posiadanej infrastruktury i wyposażenia oraz sytuacją kadrową.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia zakresów świadczonych usług medycznych przez Szpital a także osiągnięć i sukcesów w tym zakresie a także planów rozwojowych Szpitala na najbliższe lata. Dyrektor Szpitala zapoznał również Panią Dyrektor z najważniejszymi problemami z którymi boryka się szpital (sytuacja finansowa, społeczna, kadrowa i infrastruktura).

W spotkaniu z Panią Dyrektor Aurelią Ostrowską obok dyrektora brali udział również zastępcy: ds. medycznych, lek. Robert Sokołowski, ds. ekonomicznych – główny księgowy mgr Jarosław Narloch oraz kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia inż. Marian Ciesiński.

Wałcz, dnia 29.08.2018 r

Wojska Obrony Terytorialnej

Od stycznia 2017 roku działają w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej. Zadaniem tej formacji jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni stają się naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pełnienie służby w WOT obejmuje szkolenia dwudniowe w systemie weekendowym. Szkolenia takie odbywają się w miejscu zamieszkania.

Wymagania ustawowe dla kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • pełnoletniość ( wiek 18- 55 w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów
    i oficerów)
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
  • niekaralność

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej podlega świadczeniu finansowemu (za każdy dzień szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż- decyduje stopień- jak również dodatek za „gotowość bojową” w kwocie 320 zł za każdy miesiąc co daje co najmniej 500 zł .-kwota nieopodatkowana) oraz daje możliwość rozwoju zawodowego.

Żołnierz Obrony Terytorialnej może korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego:

  1. bezpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne, kursy doskonalące z zakresu zaawansowanych technik ratujących życie, zapobiegania chorobom zakaźnym, ratownictwa polowego.
  2. dofinansowanie kosztów kształcenia specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, medycyny ratunkowej, pielęgniarstwa epidemiologicznego
  3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów na kierunku pielęgniarstwo (dotyczy okresu pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej)

Zainteresowani kandydaci służbą powinni zgłosić się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień.
Więcej informacji na stronie https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Kontakt

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa
dwot.sekretariat@mon.gov.pl
nr telefonu: 261 877 405

Wałcz, dnia 29.08.2018 r
Krystyna Krogulewska

Szpitalne inwestycje 2018

Od kilku lat na terenie naszego szpitala prowadzone są działania modernizacyjne i prace remontowo- budowlane. W tym roku prowadzone są cztery duże inwestycje budowlane.

1. Nowe lądowisko dla śmigłowców budowane ze środków UE oraz MON. Przedsięwzięcie warte około 1,6 miliona złotych

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym szpitala, na potrzeby laboratorium oraz higieny szpitalnej. Wartość prac remontowo – budowlanych to kwota około 2,8 miliona złotych. Środki finansowe na ten cel pozyskane z MON.

3. Remont i modernizacja oddziału psychiatrycznego. Inwestycja finansowana w znacznym zakresie ze środków MON. Przedsięwzięcie warte około 2,8 miliona złotych

4. Termomodernizacja budynku przychodni. Koszt tego zadania to kwota około 1,5 miliona złotych

Wałcz, dnia 27.08.2018 r.
Krystyna Krogulewska

Burza

2-go sierpnia 2018 roku, w godzinach popołudniowych w wyniku intensywnych opadów deszczu i burzy, zalaniu uległy pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku głównego naszego Szpitala. Problem dotyczył przede wszystkim Izby Przyjęć, Kancelarii Ogólnej, Gabinetu USG, pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Laboratorium- punktu pobrań, Gabinetu EEG, szatni dla personelu, pomieszczeń technicznych nowego budynku i pomieszczeń piwnicznych Przychodni. Z uwagi na znaczny obszar objętych zalaniem, do pomocy poproszono jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, 100-go Batalionu Łączności w Wałczu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, wszystkich pracowników 107 Szpitala Wojskowego dla których możliwe było szybkie dotarcie do miejsca pracy oraz pracowników firm prowadzących prace budowlane na terenie Szpitala tj. NOVA- TERM z Piły oraz STEF_BUD z Wielenia. To dzięki współpracy wszystkich biorących udział w usuwaniu skutków nawałnic udało się zmniejszyć szkody materialne i tylko na krótki okres ograniczyć funkcjonowanie Izby Przyjęć.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i instytucji pomagających w przywracaniu pełnego funkcjonowania naszego szpitala.

Dyrektor- Marek Kornet

Regaty Smoczych Łodzi – wyniki

W dniu 8 lipca 2018 r. odbyły się III regaty smoczych łodzi. Zawodnicy startowali na dystansie 200 metrów w kategorii SPORT (łodzie 20 osobowe) i FAN (łodzie 10 osobowe).
Organizatorami tego sportowego wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników Wody DRAKO Wałcz oraz Urząd Miasta Wałcza. Regaty odbyły się na jeziorze Raduń, wzdłuż Promenady Gwiazd Wałeckiego Sportu.

Z naszego szpitala startowały trzy załogi. Za organizację i ich udział w zawodach odpowiedzialni byli: Dorota Ryder, Krzysztof Chora, Agnieszka Szafarczyk. Nasze załogi startowały w dwóch kategoriach:
1. Fan Mikst: załoga A (Paulina Sieczka – dobosz, Maciej Dzioch, Anna Jabłońska, Jan Kiepiela, Jarosław Chmielecki, Adrian Kulczyk, Sylwia Gralka, Michał Gralka, Piotr Chmielewski, Henryk Musiał)
2. Fan Mikst: załoga B (Edyta Hołubowska – dobosz, Piotr Szwiec, Sylwia Gwardzik, Alina Malak, Henryk Dziubczyński, Krzysztof Puchała, Grzegorz Niespodziany, Janusz Górecki, Andrzej Kufel)
3. Fan LEJDIS (Róża Obermajer – dobosz, Dorota Ryder, Agnieszka Szafarczyk, Magdalena Korzeniowska, Elżbieta Mozelewska, Elżbieta Zaleska, Małgorzata Machowska, Ewa Świst, Lidia Michalak, Malwina Świeczkowska, Jolanta Korzeniewska, Anna Bednarska)
Nasza drużyna w kategorii Fan LEJDIS zajęła III miejsce. Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom. Wyścigi smoczych łodzi należą do najbardziej zespołowych sportów wodnych. Wspólny udział w takich aktywnościach sprzyja integracji pracowników oraz wpływa pozytywnie na wzajemne relacje.

Początki smoczych łodzi sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Co roku w Chinach, na brzegach rzeki Jangcy, u progu pory gorącej, kiedy to ludność trapiły susze i epidemie – odbywały się obrzędy przebudzenia śpiącego dotąd Boga – Smoka. Ów władca rzek i mórz sprowadzać miał zbawcze deszcze, dzięki którym obfite plony oddalały widmo głodu i chorób. Obrzędy, w formie zmagań zdobnych łodzi, pociągały za sobą liczne utonięcia, co traktowano jednak jako konieczną bóstwu ofiarę. http://smokiwalczdrako.eu/

Wałcz, dnia 19.07.2018 r
Krystyna Krogulewska

 

„Biała Sobota” w Mirosławcu.

W dniu 30- go czerwca, pracownicy naszego szpitala wzięli udział w akcji profilaktycznej.

„Biała Sobota”, zorganizowana była dla mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec. Dzięki osobistemu zaangażowaniu władz miasta, mieliśmy do dyspozycji gabinety lekarskie w Przychodni Lekarskiej w Mirosławcu. Chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji były konsultacje stomatologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, pomiar RR oraz pomiar p.cukru. Akcja ta adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W ramach działań edukacyjnych zainteresowani otrzymywali ulotki oraz broszury edukacyjne. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z wiedzy i doświadczenia naszych lekarzy i pielęgniarek
Porady stomatologiczne- Bogumiła Szydełko z higienistką stomatologiczną Wiesławą Świeczkowską
Porady ginekologiczne- Dariusz Promiński z położną Małgorzatą Minkiewicz
Konsultacje okulistyczne –Dariusz Dura z pielęgniarką Laurą Durą
Pomiary p. glukozy oraz ciśnienia krwi wykonywały pielęgniarki: Edyta Serafin Urszula Wolman.
Koordynacją całości jak również działaniami edukacyjnymi zajmowała się Iwona Kępska

Wałcz, dnia 06.07.2018 r
sporządził: Krystyna Krogulewska

 

Zawody Smoczych Łodzi- szczegóły organizacyjne

Zmotywowani, wyszkoleni i pozytywnie nastawieni stawiamy się obowiązkowo w niedzielę o godzinie 9:00 przy namiocie 107 Szpitala Wojskowego na terenie MOSIR Wałcz.

Namiot będzie stał obok plaży miejskiej (czerwony z opisem „107 Szpital Wojskowy” 😉 ).

Obowiązkowo zabieramy ze sobą przekazane koszulki reprezentacyjne i strój sportowy.

Zabezpieczenie logistyczne w namiocie (kawa, herbata i napoje chłodzące).

Regaty rozpoczynają się od 09:00 do 18:00.

Telefon kontaktowy do kapitana: 601380695

Program zawodów: program-minutowy