Strata czasu to strata mózgu

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12 maja w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. samorządowcy, dyrektorzy szpitali w Wałczu i Tucznie oraz przedstawiciele wojska i policji. Święto obchodzimy od 44 lat przypomniała główna organizatorka uroczystości, radna i pielęgniarka w jednym, Halina Kuch. Od tego czasu przypominamy jak ważną rolę w życiu nowoczesnego społeczeństwa odgrywają pielęgniarki. Położne mają swoje święto 08 maja. Narodziny to największe szczęście jakie może spotkać kobietę mówią najlepsze położne w województwie zachodnio-pomorskim wybrane przez pacjentki-Panie Izabela Gumna i Małgorzata Kulawiak.

Od wielu lat pokazujemy, jak ważną rolę w życiu nowoczesnego społeczeństwa odgrywają i towarzyszą człowiekowi od chwili narodzin do momentu odejścia. Wśród życzeń składających pielęgniarkom i położnym przez samorządowców przewijały się te związane ze zdrowiem. Nie zabrakło również słów uznania dla naszej ciężkiej, a tak słabo opłacanej codziennej pracy. Dziękowała burmistrz miasta Pani Bogusława Towalewska, za opiekę, za wykonywanie trudnej, odpowiedzialnej wymagającej profesjonalnego działania tak szlachetnej pracy. Były podziękowania, słowa uznania i wyróżnienia od starosty Powiatu Wałeckiego, burmistrzów okolicznych miast: Człopy, Tuczna, Mirosławca, Dyrektorów szpitali: naszego 107 Szpitala Wojskowego Pana Marka Korneta i ZOL Pana Edwarda Ząbka. Kończąca już swoją kadencję rektor PWSZ J. Witek podkreśliła, że nie tylko praca pielęgniarek i położnych jest bardzo ciężka- równie trudna jest droga do tego zawodu. I tego właśnie zawodu być może od października będzie można uczyć się w Wałczu.

Uroczystość uświetnił występ zespołu TERNE ROMA BOGDAN TROJANEK, a po zakończeniu przyszedł czas na poczęstunek.

sporządziła: Halina Kuch

Podziękowanie za wieloletnią pracę

Dzień 15 maja 2017 r to wyjątkowy dzień dla Leokadii Pilarskiej. Był to ostatni dzień pracy zawodowej. Pani Leokadia pracowała w kuchni szpitalnej przez wiele lat. Dyrektor, Marek Kornet złożył serdeczne życzenia, w ciepłych słowach podziękował za pełną zaangażowania pracę. W ramach podziękowania wręczył kwiaty oraz upominek. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

 

Wałcz, dnia 15.05.2017 r

sporządził: Krystyna Krogulewska

8 maja i 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Waszego Święta składamy Wam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości w życiu zawodowym i osobistym. Jednocześnie wyrażamy wielkie uznanie dla Waszej niełatwej pracy. Dzięki stwarzaniu przyjaznej atmosfery wokół pacjentów i ich rodzin łatwiej jest znosić ból i cierpienie jakie często towarzyszą chorobie. Jesteście kluczowymi członkami zespołu w działaniach na rzecz zdrowia i w przywracaniu zdrowia dla naszych pacjentów.

Dziękujemy
Dyrekcja Szpitala

 

Majówka na Dąbrowskiego

W dniu 3-go Maja 2017 r odbyła się po raz kolejny „Majówka na Dąbrowskiego”. Impreza ta o charakterze patriotyczno- rodzinnym zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nasz Szpital również brał czynny udział w tym wydarzeniu.

Czytaj dalej →

Pożegnanie Pań Pielęgniarek

W dniu 28.04.2017 odbyło się uroczyste pożegnanie naszych Pań pielęgniarek.

Agata Zyzner po ukończeniu Studium Pomaturalnego dla pielęgniarek w 1977 roku podjęła pracę w naszym szpitalu. Większość lat przepracowała w oddziale wewnętrznym. Teresa Skierkowska po ukończeniu szkoły w 1978 roku rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w ZOZ- ie w Kamieniu Pomorskim. Od stycznia 2004 roku związana zawodowo z naszym szpitalem. Dla Teresy Skierkowskiej oraz Agaty Zyzner był to wyjątkowy dzień.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę, podkreślał wyjątkowość tego trudnego zawodu. Przez czterdzieści lat obydwie Panie służyły pomocą potrzebującym pacjentom. W ramach podziękowania wręczył kwiaty oraz upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 05.05.2017 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska

Badanie DEXA- gęstości mineralnej kości

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Uroczystość podziękowania Przełożonej Pielęgniarek

W dniu 31.03.2017 r. w uroczysty sposób Dyrekcja Szpitala podziękowała Pani Przełożonej Pielęgniarek za wieloletnią współpracę. Dzień ten dla Urszuli Dźwigały był ostatnim dniem pracy zawodowej w szpitalu, w takiej roli.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę. Wspomniał o jej wyjątkowej aktywności dla dobra pacjentów jak i współpracowników. Podkreślił duże znaczenie Uli jako przełożonej pielęgniarek, w procesie zarządzania. Stanowisko jakie zajmowała to trudne wyzwanie zawodowe z uwagi na wieloaspektowość i zróżnicowanie zadań.

Ze Szpitalem Ula była związana przez ponad czterdzieści lat. To tutaj absolwentka Liceum Medycznego w Szczecinku skierowała swoje kroki  by podjąć pracę.

Ścieżka rozwoju zawodowego zaczęła się w oddziale chirurgicznym na stanowisku pielęgniarki odcinkowej. Po 10 latach została pielęgniarką oddziałową w oddziale dziecięcym. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, indywidualnym predyspozycjom w styczniu 1994 roku powierzone zostało jej stanowisko przełożonej pielęgniarek. Rozwój zawodowy Uli to również jej  społeczna działalność w Izbie Pielęgniarek i Położnych. Od 2008 roku szczególnie mocno zaangażowana w podejmowanie inicjatyw na rzecz  rozwoju środowiska pielęgniarskiego. Za szczególny wkład w tej  dziedzinie otrzymała odznaczenie „Złoty Czepek”. „Nie odchodzi na emeryturę”, w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań związanych z działalnością samorządu pielęgniarek i położnych.

Przejście na emeryturę  to nie tylko moment zakończenia pracy zawodowej ale również szansa na przeformułowanie swojego dotychczasowego życia. Z uwagi na wysoki poziom zaangażowania społecznego oraz  poczucie zadowolenia, nowe dziedziny i  aktywności czekają na Ulę.

Wałcz, dnia 05.04.2017 r

Krystyna Krogulewska

 

Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Z okazji przypadającego w dniu 04.04.2017 r. Święta Wojskowej Służby Zdrowia, pragniemy złożyć wszystkim pracownikom 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu oraz całej wojskowej służby zdrowia, życzenia satysfakcji i ogromnej wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych z opieką zdrowotną, rozwojem wojskowej służby zdrowia, a nade wszystko za wypełnianie codziennie ważnej misji jaką jest poświęcenie dla pacjentów.

Wasza działalność stanowi niezbywalny dorobek 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ i wojskowej służby zdrowia, a także służy kształtowaniu jej dobrego imienia.

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć słowa najwyższego uznania i szacunku za profesjonalizm, skuteczność oraz poświęcenie w pracy, za trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz pacjentów oraz życzenia dalszych sukcesów w tej służbie, życiu osobistym i rodzinnym, a także wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) – służba zajmująca się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań WSZ należy:

  1. utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
  2. zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżymu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
  3. prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
  4. przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
  5. prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia (właśc. System Ochrony Zdrowia), od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.