Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii

Dzięki działaniom dyrekcji udało się reaktywować w szpitalu działalność naukowo- edukacyjną o szerszym zasięgu niż dotychczas. W dniu 23 lutego 2018 r, na zaproszenie kierownika oddziału neurologicznego dr Marcina Rogoziewicza, prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski wystąpił z wykładem inauguracyjnym. Tematem prelekcji była „Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii”. Migrenę, współcześnie można uznać za jedną z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Charakteryzuje się napadowym występowaniem bólów głowy, którym czasem towarzyszą dodatkowe objawy neurologiczne. Teorii dotyczących powstawania i rozprzestrzeniania się migrenowych bólów głowy jest wiele i żadna nie jest ostateczna i wyjaśniająca wszystkie wątpliwości. W naszym oddziale neurologicznym oraz poradni prowadzone jest leczenie migreny epizodycznej wg najnowszych wytycznych. Szczególnym udogodnieniem dla naszych pacjentów jest możliwość nowoczesnej i niezwykle skutecznej terapii migreny przewlekłej toksyną botulinową. Lekarze „naszej neurologii” uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach co później przekłada się na zastosowanie najnowszych metod terapii na tutejszym ośrodku. Wykład Prof. W. Kozubskiego skierowany był głównie do środowisk medycznych. Prowadzony był w bardzo ciekawy sposób. Puentowany często anegdotami.

Nasz gość jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Prof. W. Kozubski jest uznanym autorytetem w dziedzinie neurologii w Polsce jak i za granicą. Jest autorem i współautorem ponad 195 prac z zakresu neurologii, współredaktorem podręczników neurologii dla studentów medycyny oraz lekarzy, monografii o nowotworach układu nerwowego i innych pracach o naukowym charakterze, członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych, W latach 2011-2014 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, najważniejszego stowarzyszenia polskich neurologów, ponadto był wieloletnim konsultantem wojewódzkim na terenie Wielkopolski. Głównym obszarem jego zainteresowań jest problem bólów głowy, chorób naczyniowych układu nerwowego i stanów otępiennych. Nasz dr Marcin Rogoziewicz, od wielu lat współpracuje z Prof. Wojciechem Kozubskim w zakresie badań naukowych, publikacji do fachowych pism oraz doniesień zjazdowych. Prof. W. Kozubski aktywnie wspiera działalność naszego oddziału neurologicznego co jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

 

Wałcz, dnia 27.02.2018 r

Projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

W wyniku postępowania konkursowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital nasz został wyłoniony do realizacji projektu dotyczącego profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Program ten adresowany jest do aktywnych zawodowo, w grupie wiekowej 40-65 lat. Wg analiz przeprowadzonych przez WHO to choroby naczyń mózgowych, stanowią coraz istotniejszy problem zarówno w sensie medycznym jak i społecznym czy ekonomicznym.

Zachęcam, do zapoznania się z artykułem „Choroby naczyń mózgowych” zamieszczonym w Pulsie Medycyny nr 2 z 7 lutego 2018 r. Jednym z rozmówców tego artykułu jest z-ca dyrektora, Robert Sokołowski.

Wałcz, dnia 21.02.2018 r

Krystyna Krogulewska

Tytuł doktora dla naszego „doktora”

Kolejny z naszych pracowników z tytułem naukowym doktora nauk medycznych.

W dniu 26 stycznia 2018 r odbyła się uroczysta odprawa z kierownikami komórek organizacyjnych, podczas której obydwaj dyrektorzy szpitala złożyli gratulacje i podziękowania naszemu lekarzowi Tomaszowi Jakóbkowi za dodatkowe zaangażowanie dla rozwoju naukowego. Tomasz Jakóbek absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1988-1994)

Z naszym szpitalem zawodowo związany jest od 2007 roku. Pracuje w oddziale ginekologiczno- położniczym. Okresowo pełni również funkcję kierowniczą podczas nieobecności ordynatora. W latach 2009-2010 ukończył Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych w Poznaniu, co pozwoliło na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Temat pracy doktorskiej: „Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy w prognozowaniu terminu i sposobu porodu w ciąży donoszonej” – pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Ropackiej-Lesiak w Klinice Ginekologii i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II.

Egzamin doktorski odbył się w dniu 09.11.2017 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej dnia 11.01.2018 roku.

Wałcz, dnia 06.02.2018 r
Krystyna Krogulewska

Zapraszamy na wykład „Migrena epizodyczna i przewlekła”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.02.2018 (piątek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się wykład ”Migrena epizodyczna i przewlekła- aktualne wytyczne terapii”.

Temat przedstawi Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski.

Osteoporoza- badanie

26 FINAŁ WOŚP

26 FINAŁ WOŚP

W dniu 14 stycznia po raz 26 grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku Szpital aktywnie włączył się w tę akcję. Nasi pracownicy wspomagali własnym udziałem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Wałczu oraz w Tucznie. WOŚP to organizacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem jest działalność związana z ochroną zdrowia. Można powiedzieć, że jest blisko każdego szpitala. Fundacja Jurka Owsiaka w przeszłości wspomagała już nasz szpital. Charakterystyczne czerwone serduszka Fundacji są obecne w oddziale położniczo- ginekologicznym z pododdziałem noworodkowy. Aparatura medyczna, którą otrzymaliśmy służy naszym małym pacjentom.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla oddziałów noworodkowych w całej Polsce, dla naszego również.

Wałcz, dnia 25 stycznia 2018 r
Krystyna Krogulewska

Otwarcie bloku okulistyki

W dniu 11-go stycznia 2018 r odbyło się uroczyste otwarcie bloku operacyjnego oddziału okulistycznego. To ważne wydarzenie odbyło się z udziałem władz samorządowych współfinansujących tę inwestycję. Wartość tego przedsięwzięcia to kwota około 100 tysięcy zł. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

  • starosta powiatu wałeckiego- Bogdan Wankiewicz,
  • wójt gminy Wałcz- Janusz Matuszewski,
  • dyrektor szpitala Marek Kornet,
  • ordynator oddziału- Adam Pniakowski.

Dla naszych pacjentów jak również i personelu oddziału jest to szczególny dzień. W ramach modernizacji bloku operacyjnego wykonano gruntowny remont oraz wymianie uległa baza sprzętowa.

Wałcz, dnia 17.01.2018 r
Krystyna Krogulewska

Praca Przychodni dn. 12.01.2018 r.

P O Z

czynny w godz. 08:00 – 18:00

Poradnie Specjalistyczne
Nieczynne:
1.Ortopedyczna.
2.Chirurgiczna.
3.Laryngologiczna.
4.Okulistyczna
5.Endokrynologiczna.
6.Urologiczna.
7.Poradnia Zdrowia Psychicznego.
8.Alergologiczna.
9.Pracownia endoskopowa.
10.Gabinet stomatologiczny.
11.Gabinet protetyczny.

Czynne:
1.Kardiologiczna.
2.Neurologiczna- czynna w godz.08:30 – 12:30 (uwaga – zmiana godzin przyjęć)

Za utrudnienia przepraszamy

Ewa Dębska-Matwiejczyk
Wałcz, dn.02.01.2018r.

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia

Konkurs na stanowisko pielęgniarki (pielęgniarza) oddziałowej (oddziałowego) oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym

aqu

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki (pielęgniarza) oddziałowej (oddziałowego) oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

  1. Kandydaci, ubiegający się o stanowisko objęte konkursem winni posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na  poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. nr 151, poz. 896).
  2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu zostaną udostępnione do zapoznania się na miejscu w sekretariacie dyrektora (budynek główny), w  dni powszednie, w godzinach 8.00-14.00.
  3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

„Konkurs na stanowisko pielęgniarki (pielęgniarza) oddziałowej (oddziałowego)

oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”
oraz umieszczają na kopercie swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.

  1. Oferta zawierać winna, pod rygorem jej nierozpatrzenia, dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 z późn.zm.) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursu, dostępnym na stronie internetowej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (www.107sw.mil.pl).
  2. Oferty należy składać w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, sekretariat, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego (Departament Wojskowej Służby Zdrowia) tj. do dnia 02.01.2018r.
  3. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, w sali odpraw nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Informacja w BIP: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=165&status=1