Pożegnanie Pań Pielęgniarek

W dniu 28.04.2017 odbyło się uroczyste pożegnanie naszych Pań pielęgniarek.

Agata Zyzner po ukończeniu Studium Pomaturalnego dla pielęgniarek w 1977 roku podjęła pracę w naszym szpitalu. Większość lat przepracowała w oddziale wewnętrznym. Teresa Skierkowska po ukończeniu szkoły w 1978 roku rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w ZOZ- ie w Kamieniu Pomorskim. Od stycznia 2004 roku związana zawodowo z naszym szpitalem. Dla Teresy Skierkowskiej oraz Agaty Zyzner był to wyjątkowy dzień.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę, podkreślał wyjątkowość tego trudnego zawodu. Przez czterdzieści lat obydwie Panie służyły pomocą potrzebującym pacjentom. W ramach podziękowania wręczył kwiaty oraz upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 05.05.2017 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska

Badanie DEXA- gęstości mineralnej kości

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Uroczystość podziękowania Przełożonej Pielęgniarek

W dniu 31.03.2017 r. w uroczysty sposób Dyrekcja Szpitala podziękowała Pani Przełożonej Pielęgniarek za wieloletnią współpracę. Dzień ten dla Urszuli Dźwigały był ostatnim dniem pracy zawodowej w szpitalu, w takiej roli.

Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę. Wspomniał o jej wyjątkowej aktywności dla dobra pacjentów jak i współpracowników. Podkreślił duże znaczenie Uli jako przełożonej pielęgniarek, w procesie zarządzania. Stanowisko jakie zajmowała to trudne wyzwanie zawodowe z uwagi na wieloaspektowość i zróżnicowanie zadań.

Ze Szpitalem Ula była związana przez ponad czterdzieści lat. To tutaj absolwentka Liceum Medycznego w Szczecinku skierowała swoje kroki  by podjąć pracę.

Ścieżka rozwoju zawodowego zaczęła się w oddziale chirurgicznym na stanowisku pielęgniarki odcinkowej. Po 10 latach została pielęgniarką oddziałową w oddziale dziecięcym. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, indywidualnym predyspozycjom w styczniu 1994 roku powierzone zostało jej stanowisko przełożonej pielęgniarek. Rozwój zawodowy Uli to również jej  społeczna działalność w Izbie Pielęgniarek i Położnych. Od 2008 roku szczególnie mocno zaangażowana w podejmowanie inicjatyw na rzecz  rozwoju środowiska pielęgniarskiego. Za szczególny wkład w tej  dziedzinie otrzymała odznaczenie „Złoty Czepek”. „Nie odchodzi na emeryturę”, w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań związanych z działalnością samorządu pielęgniarek i położnych.

Przejście na emeryturę  to nie tylko moment zakończenia pracy zawodowej ale również szansa na przeformułowanie swojego dotychczasowego życia. Z uwagi na wysoki poziom zaangażowania społecznego oraz  poczucie zadowolenia, nowe dziedziny i  aktywności czekają na Ulę.

Wałcz, dnia 05.04.2017 r

Krystyna Krogulewska

 

Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Z okazji przypadającego w dniu 04.04.2017 r. Święta Wojskowej Służby Zdrowia, pragniemy złożyć wszystkim pracownikom 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu oraz całej wojskowej służby zdrowia, życzenia satysfakcji i ogromnej wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych z opieką zdrowotną, rozwojem wojskowej służby zdrowia, a nade wszystko za wypełnianie codziennie ważnej misji jaką jest poświęcenie dla pacjentów.

Wasza działalność stanowi niezbywalny dorobek 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ i wojskowej służby zdrowia, a także służy kształtowaniu jej dobrego imienia.

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć słowa najwyższego uznania i szacunku za profesjonalizm, skuteczność oraz poświęcenie w pracy, za trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz pacjentów oraz życzenia dalszych sukcesów w tej służbie, życiu osobistym i rodzinnym, a także wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) – służba zajmująca się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań WSZ należy:

 1. utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
 2. zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżymu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
 3. prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
 4. przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
 5. prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia (właśc. System Ochrony Zdrowia), od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.

Poszukujemy pracowników- sprawdź teraz aktualne oferty pracy:

ludziki

Wszystkie aktualne oferty pracy zawsze znajdują się tutaj: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&status=1

Jeśli nie ma dla Ciebie aktualnie oferty, ale uważasz, że możesz wnieść wiele do naszego zespołu, masz kwalifikacje, doświadczenie, pomysł na współpracę- napisz do nas! (kadry@107sw.mil.pl)

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska (kliknij, aby poznać szczegóły):

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2017-03-31 10:09:00 Opiekun medyczny 2017-04-14 2017-04-17
2017-04-04 08:34:37 Pielęgniarka 2017-04-18 2017-04-19
2017-03-31 10:01:00 Położna 2017-04-07 2017-04-10
2017-03-31 10:11:00 Referent 2017-04-14 2017-04-17
2017-04-04 08:32:21 Rejestratorka medyczna w Przychodni 2017-04-18 2017-04-19

 

Programy zdrowotne prowadzone przez Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Z przyjemnością informujemy, iż Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym naszego szpitala aktualnie świadczy usługi medyczne w zakresie następujących programów zdrowotnych (lekowych) zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

 1. Leczenie stwardnienia rozsianego” (leczenie immunomodulacyjne)
 2. „Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy” (toksyna botulinowa)
 3. „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej”

W chwili obecnej chorzy z naszego regionu, korzystający z w/w programów zdrowotnych (lekowych) regularnie dojeżdżają do odległych ośrodków neurologicznych (Szczecin, Poznań, Bydgoszcz).

Zachęcamy wszystkich tych pacjentów do skorzystania z naszych usług

 

Wałcz, dnia 29.03.2017 r.
sporządził: dr n. med. Marcin Rogoziewicz, specjalista neurolog

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Obchodzony jest corocznie od 1950 roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO). Jego celem jest zwrócenie uwagi społecznej na najbardziej palące problemy zdrowotne na świecie.

Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest depresja.

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji. Nawet sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia.

Czytaj dalej →

Położna na medal

Ogólnopolski Plebiscyt „Położna na medal” odbył się po raz trzeci. Głosami pacjentek wyłonione zostały laureatki. Głosowanie trwało od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego grudnia 2016 r. Prowadzona kampania poza wyróżnieniem położnych, miała również cel edukacyjny związany z podniesieniem świadomości społecznej, dotyczącej roli zawodowej współczesnej położnej.

Kompetencje medyczne, wyjątkowa empatia oraz szczególna troskliwość dla pacjentek i ich rodzin to cechy, które wskazywane przez pacjentki, zdecydowały o wynikach.

Ogólnopolskie podsumowanie odbyło się podczas uroczystej Gali „Położna na Medal” w Warszawie w dniu 17- go marca 2017 r.

W województwie zachodniopomorskim laureatkami Plebiscytu zostały Położne pracujące w naszym Szpitalu. Izabela Gumna ( I miejsce) oraz Małgorzata Kulawiak ( III miejsce). Obydwie Panie związane są z naszym Szpitalem od wielu lat.

Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla naszego Szpitala. Panie Położne z naszego oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem neonatologicznym pokonały duże ośrodki medyczne- jak Szczecin czy Koszalin.

Dyrektor Szpitala bardzo docenia takie postawy. Wspólnie z dyrektorem ds. medycznych, w sposób uroczysty i szczególny podziękowali naszym wyjątkowym położnym.

W opinii Izabeli i Małgorzaty, kreatywne środowisko zawodowe oraz życzliwość współpracowników sprzyja rozwojowi zawodowemu jak również i przeżywaniu takich chwil. Wyróżnienie to przyznane przez pacjentki i ich rodziny jest szczególnie dla nich cenne

Izabela Gumna– jest doświadczoną położną pracującą na Sali Porodowej od momentu zatrudnienia. Właśnie ta część położnictwa jest jej najbliższa. Przypadek, który sprawił, że została położną okazał się bardzo szczęśliwym. Gdyby mogła w życiu coś zmienić to na pewno nie zawód. W opinii Izabeli jest on wyjątkowy, bywa trudny ale i przepiękny bo można uczestniczyć w tak fascynującej chwili, pełnej wielkiego szczęścia i niesamowitych emocji.

Wolny czas lubi spędzać z rodziną, znajomymi, dobrą książką lub filmem jak również z ulubioną muzyką. Poza tym uwielbia przyrodę a szczególnie góry, które wciąż na nowo odkrywa.

 

Małgorzata Kulawiak– jest położną z wieloletnim stażem. Całe jej życie zawodowe związane z Salą Porodową. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego nie miała sprecyzowanego pomysłu na przyszłość. W wyborze zawodu pomogła jej kuzynka, która była położną. Dzisiaj uważa, że jej wybór zawodowy był najsłuszniejszą decyzją. Życzy wszystkim, żeby co rano budząc się mogli powiedzieć „lubię to co robię”. Czas wolny uwielbia spędzać z rodziną w otoczeniu natury.

Wałcz, dnia 21.03.2017 r
sporządził: Krystyna Krogulewska

Programy profilaktyczne realizowane w naszej Przychodni

 1. Profilaktyka raka szyjki macicy.
 2. Profilaktyka chorób układu krążenia.
 3. Profilaktyka gruźlicy.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Czytaj dalej →