Wielkanocny Zajączek w dniu 30- go marca zawitał do naszego szpitala

Marta Murawska, która prowadzi fanpage „Pani Przedszkolanka” przeprowadziła wielkanocną zbiórkę dla dzieci gier i zabawek. Pomysł na akcję zrodził się podczas jednej z wizyt w oddziale dziecięcym. Pani Marta chorującym dzieciom chciała dać coś wyjątkowego. Przekazane zabawki oraz gry pozwolą uprzyjemnić trudne chwile w szpitalu, naszym małym pacjentom z oddziału pediatrycznego oraz otolaryngologicznego.

Dziękujemy Pani Marto.

Wałcz, dnia 04.04.2018 r
Krystyna Krogulewska

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy pracownikom, oraz pacjentom, wszystkiego dobrego. Aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, stały się źródłem wzmacniania ducha. Były niezwykłą okazją do rodzinnych spotkań. Niech Wasze życie, nie tylko zawodowe, ale również to prywatne obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję.

 

Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego

 

 

Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

W dniu 08.03.2018 r na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szpitalu odbyło się szkolenie dla członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów, pracowników Izby Przyjęć, Nocnej Opieki Zdrowotnej, pracowników Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz laboratorium. Tematyka szkolenia związana była ze standardami postępowania w przypadku pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu. Wykład prowadził kierownik oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n. med. Marcin Rogoziewicz. Na wstępie prowadzący zapoznał słuchaczy ze statystykami ogólnoświatowymi jak i ogólnopolskimi dotyczącymi tej problematyki. Omówił, w szerokim zakresie zagadnienie udaru. Zaakcentował, iż udar mózgu należy traktować jako stan zagrożenia życia, a zatem wymaga on indywidualnego standardu postępowania. Wyjaśnił też istotę tego schorzenia w kontekście późniejszych deficytów u tego pacjenta. W opinii prowadzącego optymalny standard postępowania ma istotny wpływ na dalsze prognozy funkcjonowania tego pacjenta w społeczeństwie. Szkolenie to, miało również na celu wypracowanie wspólnych zasad postępowania. Wzbogacone było żywą dyskusją i zakończone wypracowaniem standardu postępowania dla wszystkich członków zespołu zaangażowanych w proces leczenia pacjenta z podejrzeniem udaru.

Wałcz, dnia 12.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Zmiany kadrowe w szpitalu

Od 5- go lutego 2018 roku funkcję z-cy dyrektora ds.ekonomicznych/ głównego księgowego pełni Jarosław Narloch.

Z wykształcenia jest ekonomistą. W 1991 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie- administracja gospodarcza, oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Z Wałczem związany był zawodowo w latach 1992-2004. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania szpitalnymi finansami. W latach 2004-2018 pracował w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie. Pracował w komórkach organizacyjnych szpitala związanych z księgowością oraz administracją w zakresie zarządzania. Pasją naszego nowego kolegi jest sport (biega w Maratonach) i muzyka.

Życzymy powodzenia we wszystkich sferach życia.

Wałcz, 07.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Mnóstwo uśmiechów i spełnienia marzeń

W piękny dzień Waszego Święta, życzę Wam Drogie Panie żebyście w chwilach wyciszenia odnalazły swoje marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia natomiast w otaczającym świecie radość istnienia. Dużo sukcesów oraz radości, mnóstwo uśmiechów i spełnienia marzeń.

Życzy dyrektor Marek Kornet                                                                                                    .

Bieg „Tropem wilczym”

Po raz szósty odbył się bieg „Tropem Wilczym”. Tegoroczny „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbył się w 333 miastach i miejscowościach w Polsce oraz 8 za granicą. Wzięły w nich udział przedstawiciele kilku pokoleń biegaczy. Żołnierze wałeckich batalionów i mieszkańcy Wałcza pobiegli, aby uczcić pamięć i oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Bieg podzielony był na trzy kategorie: dzieci, młodzież i dorośli. Udział wzięło około 150 osób. Można stwierdzić,że każdy uczestnik który dobiegł do mety był zwycięzcą, otrzymał pamiątkowy medal z rąk dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk. Jacka Rolaka oraz Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia, na terenie naszego miasta był 100 Batalion Łączności.

Również nasi pracownicy (Magdalena Salamonik- lekarz o. wewnętrzny, Sylwia Kwiatkowska- lekarz o. neurologii, Michał Gralka- lekarz o. wewnętrzny, Witold Wypych-kierownik apteki) aktywnie włączyli się w to sportowo- historyczne zadanie.

Wałcz, dnia 07.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Dobre praktyki postępowania (…) z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

W dniu 08.03.2018 o godz. 10:00, w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się wykład pt „Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”. Wykład poprowadzi kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym dr n. med. M. Rogoziewicz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w proces postępowania z chorym z udarem mózgu w naszym szpitala tj ZRM, dyspozytorzy, pracownicy Izby Przyjęć, NPL, laboratorium, zakład radiologii, konsultanci z innych oddziałów oraz chętnych i zainteresowanych.

Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii

Dzięki działaniom dyrekcji udało się reaktywować w szpitalu działalność naukowo- edukacyjną o szerszym zasięgu niż dotychczas. W dniu 23 lutego 2018 r, na zaproszenie kierownika oddziału neurologicznego dr Marcina Rogoziewicza, prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski wystąpił z wykładem inauguracyjnym. Tematem prelekcji była „Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii”. Migrenę, współcześnie można uznać za jedną z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Charakteryzuje się napadowym występowaniem bólów głowy, którym czasem towarzyszą dodatkowe objawy neurologiczne. Teorii dotyczących powstawania i rozprzestrzeniania się migrenowych bólów głowy jest wiele i żadna nie jest ostateczna i wyjaśniająca wszystkie wątpliwości. W naszym oddziale neurologicznym oraz poradni prowadzone jest leczenie migreny epizodycznej wg najnowszych wytycznych. Szczególnym udogodnieniem dla naszych pacjentów jest możliwość nowoczesnej i niezwykle skutecznej terapii migreny przewlekłej toksyną botulinową. Lekarze „naszej neurologii” uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach co później przekłada się na zastosowanie najnowszych metod terapii na tutejszym ośrodku. Wykład Prof. W. Kozubskiego skierowany był głównie do środowisk medycznych. Prowadzony był w bardzo ciekawy sposób. Puentowany często anegdotami.

Nasz gość jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Prof. W. Kozubski jest uznanym autorytetem w dziedzinie neurologii w Polsce jak i za granicą. Jest autorem i współautorem ponad 195 prac z zakresu neurologii, współredaktorem podręczników neurologii dla studentów medycyny oraz lekarzy, monografii o nowotworach układu nerwowego i innych pracach o naukowym charakterze, członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych, W latach 2011-2014 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, najważniejszego stowarzyszenia polskich neurologów, ponadto był wieloletnim konsultantem wojewódzkim na terenie Wielkopolski. Głównym obszarem jego zainteresowań jest problem bólów głowy, chorób naczyniowych układu nerwowego i stanów otępiennych. Nasz dr Marcin Rogoziewicz, od wielu lat współpracuje z Prof. Wojciechem Kozubskim w zakresie badań naukowych, publikacji do fachowych pism oraz doniesień zjazdowych. Prof. W. Kozubski aktywnie wspiera działalność naszego oddziału neurologicznego co jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

 

Wałcz, dnia 27.02.2018 r

Projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

W wyniku postępowania konkursowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital nasz został wyłoniony do realizacji projektu dotyczącego profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Program ten adresowany jest do aktywnych zawodowo, w grupie wiekowej 40-65 lat. Wg analiz przeprowadzonych przez WHO to choroby naczyń mózgowych, stanowią coraz istotniejszy problem zarówno w sensie medycznym jak i społecznym czy ekonomicznym.

Zachęcam, do zapoznania się z artykułem „Choroby naczyń mózgowych” zamieszczonym w Pulsie Medycyny nr 2 z 7 lutego 2018 r. Jednym z rozmówców tego artykułu jest z-ca dyrektora, Robert Sokołowski.

Wałcz, dnia 21.02.2018 r

Krystyna Krogulewska

Tytuł doktora dla naszego „doktora”

Kolejny z naszych pracowników z tytułem naukowym doktora nauk medycznych.

W dniu 26 stycznia 2018 r odbyła się uroczysta odprawa z kierownikami komórek organizacyjnych, podczas której obydwaj dyrektorzy szpitala złożyli gratulacje i podziękowania naszemu lekarzowi Tomaszowi Jakóbkowi za dodatkowe zaangażowanie dla rozwoju naukowego. Tomasz Jakóbek absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1988-1994)

Z naszym szpitalem zawodowo związany jest od 2007 roku. Pracuje w oddziale ginekologiczno- położniczym. Okresowo pełni również funkcję kierowniczą podczas nieobecności ordynatora. W latach 2009-2010 ukończył Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych w Poznaniu, co pozwoliło na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Temat pracy doktorskiej: „Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy w prognozowaniu terminu i sposobu porodu w ciąży donoszonej” – pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Ropackiej-Lesiak w Klinice Ginekologii i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II.

Egzamin doktorski odbył się w dniu 09.11.2017 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej dnia 11.01.2018 roku.

Wałcz, dnia 06.02.2018 r
Krystyna Krogulewska