Transport sanitarny

Kiedy stan zdrowia chorego utrudnia lub uniemożliwia transport komunikacją standardową można skorzystać z transportu medycznego.

Transport sanitarny działający w 107 Szpital Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu realizuje zlecenia komórek organizacyjnych szpitala (oddziały szpitalne, Izba Przyjęć, Przychodnia)
Na co najmniej jeden dzień przed, kiedy transport medyczny ma się odbyć, należy dokonać zgłoszenia w dziale transportu. Zlecenia przyjmowane są codziennie w dni robocze w godzinach 7:00-8:00, tel: 261 47 28 27 ( można również osobiście) lub w godzinach 13:00- 14:30 pod numerem telefonu 603 584 843

Zachęcam do zapoznania się z informacją dotycząca ogólnych zasad korzystania z transportu medycznego.

Czytaj dalej →

Diamentowy status ESO Angel Awards Q3 2018

Co 30 minut pacjent z udarem, którego można było uratować umiera albo staje się niepełnosprawny, ponieważ leczono go w niewłaściwym szpitalu.

 

Nasi pacjenci mają szansę na opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

W dniu 28 marca 2019 r odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowej nagrody dla naszego szpitala.

W uroczystości udział wzięli pracownicy, władze samorządowe oraz lokalne media. Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym kolejny raz otrzymał wysokie wyróżnienie z rąk przedstawiciela Inicjatywy Angels dr Katarzyny Leśnej. Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Nagrody przyznawane są na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy). Ocenie poddawane są  następujące dane terapeutyczne: wskaźnik chorych przyjętych do leczenia w czasie krótszym niż 45 lub 60 minut, % leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, wskaźnik chorych poddanych badaniu dysfagii, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/płytkowe i p/zakrzepowe.

Kolejny raz nasz oddział otrzymał najwyższą notę- Status Diamentowy.

Inicjatywa Angels to ogólnoeuropejska organizacja pozarządowa zrzeszająca lekarzy specjalistów, naukowców badających udary mózgu, towarzystwa udarowe regionalne jak i międzynarodowe. Celem nadrzędnym tej organizacji jest optymalizacja leczenia udarów w całej Europie. Wytyczona misja zmierza do zwiększania liczby pacjentów w szpitalach przystosowanych do leczenia udarów, jak również optymalizacji jakości leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach udarowych. Bez wątpienia  wpływa to na darowanie pacjentowi, drugiej szansy na życie. Globalna społeczność ośrodków udarowych i szpitali przystosowanych do leczenia udarów, codziennie pracuje na rzecz poprawy jakości leczenia, każdego pacjenta z udarem. W chwili obecnej w rejestrze tym zgłoszonych jest 2756 szpitali z całej Europy. W Polsce 124 oddziały udarowe z ogólnej liczby niespełna 180 należy do Inicjatywy Angels. W całym roku 2018 najwyższy Status Diamentowy w Polsce otrzymało tylko 5 ośrodków udarowych, wśród których mieliśmy przyjemność się znaleźć.

Uzupełnieniem tej ważnej dla nas uroczystości był wykład przygotowany i zaprezentowany przez kierownika oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym dr n. med Marcina Rogoziewicza,. dotyczący problematyki leczenia udarów. Podczas ciekawej prezentacji słuchacze mieli okazję zapoznać się z zagadnieniem udarów nie tylko w kontekście leczenia ale również profilaktyki. Zaprezentowane nasze wskaźniki terapeutyczne zawierały komentarz prelegenta w kontekście ogólnopolskich wskaźników. Wskaźnik chorych leczonych trombolitycznie w naszym szpitalu wynosi około 40% (średnia w kraju to 13.5 %) a średni czas wdrożenia leczenia od chwili przyjazdu do izby przyjęć to około 20 minut.

Marcin Rogoziewicz podczas prezentacji przestawił cały zespół interdyscyplinarny zaangażowany bezpośrednio w leczenie pacjentów z udarem. W interesujący sposób zaprezentował schemat postępowania działań diagnostyczno- leczniczych stosowany w naszym szpitalu. Złożył podziękowania dla wszystkich uczestników zespołu, którzy biorą czynny udział w procesie leczenia a tym samym przyczynili się do sukcesu naszego oddziału.

 

Wałcz, dnia 02.04.2019 r

Krystyna Krogulewska

Dar WOŚP dla oddziału pediatrycznego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz wspiera nasz Szpital.

Oddział pediatryczny wzbogacił się o dziesięć wygodnych foteli, przeznaczonych dla rodziców czuwających przy swoich maluszkach. Nowe fotele są obszerne. Każdy z nich można rozłożyć. Wykonane są z materiału umożliwiającego łatwy sposób dezynfekcji. Wyposażone są również w kółka, które umożliwiają łatwe przemieszczanie się. Są czerwone jak serduszko WOŚP-u.

Dziękujemy

 

Wałcz, 01.04.2019 r

Krystyna Krogulewska

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 

W dniu Waszego Święta, życzymy Wam Drogie Panie żebyście w chwilach wyciszenia odnalazły swoje marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia natomiast w otaczającym świecie radość istnienia.
Dużo sukcesów oraz radości, mnóstwo uśmiechów i spełnienia marzeń.

życzy Dyrekcja

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Mirosławcu

Dnia 14 lutego br. zespół Izby Przyjęć w składzie: pielęgniarka Halina Kuch i ratownik medyczny Grzegorz Niespodziany gościł na specjalne zaproszenie w zakładzie „Żywiec Zdrój” w Mirosławcu. Ponad 30 osób załogi szkoliło się z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tematyka była szeroko rozwinięta, obejmowała postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia, omdlenia , zadławienia, a także nadciśnienie tętnicze, ostry zespół wieńcowy, udar mózgu. Pracownicy zakładu mieli możliwość ćwiczyć na fantomie masaż serca i ratownicze oddechy oraz dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, glikemii i uzyskać fachowej porady odnośnie profilaktyki chorób układu krążenia.

19.02.2019 r.

Edyta Hołubowska

 

 

Umowy na dotacje celowe

W dniu wczorajszym, tj 03.01.2019 r  zostały podpisane dwie umowy na dotacje celowe. Umowy darowizny przeznaczone są na modernizację poradni stomatologicznej oraz poradni okulistycznej. Dziękujemy Władzom Gminy Wałcz oraz Radnym za te decyzje.

W ramach wzajemnej współpracy z pewnością dużo dobrego zadzieje się dla społeczności lokalnej.

 

Wałcz, dnia 4.01.2019 r

Krystyna Krogulewska

 

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magicznością kierujemy płynące z serca życzenia, radosnych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Roku pracownikom oraz pacjentom życzy Dyrekcja 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

Spotkanie edukacyjne dla pacjentów Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

W związku z   realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych  w dniu 16.12.2018 r odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów, którzy odpowiedzieli na wysłane do nich zaproszenie. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również  wysłuchać prezentacji  z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne będą mieć charakter cykliczny oraz zmierzać do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

 

Wałcz, dnia 17.12.2018 r

Krystyna Krogulewska

Nagroda za leczenie udarów mózgu

W dniu 6 grudnia 2018 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mieliśmy ogromną przyjemność odebrać z rąk Pani Prof. zw. dr hab. med. Anny Członkowskiej (Przewodniczącej Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego) nagrody za wysokospecjalistyczne leczenie chorych z udarem mózgu. Wyróżnienia zostały przyznane 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Wałczu za II i III kwartał 2018 roku.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). W chwili obecnej w rejestrze jest około 2500 szpitali. Oceniany jest % chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/wpłytkowe i p/wzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

W III kwartale 2018 roku 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu otrzymał najwyższą notę-Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu świadczy fakt, że w tym okresie tylko dwa szpitale w naszym kraju otrzymały to najwyższe wyróżnienie (Wałcz i Wejherowo). W II kwartale 2018 roku (czyli już w pierwszym naszym okresie raportowania do RES-Q) otrzymaliśmy Status Złoty.

Mamy pełną świadomość, że tak wysoki poziom leczenia udarów mózgu nie byłby możliwy bez szczególnego zaangażowania pracowników tutejszego szpitala. Wszystkim, którzy uczestniczą w całej procedurze diagnostyczno-terapeutycznej leczenia udaru mózgu (od chwili pojawienia się objawów choroby do czasu wypisu) należą się wyrazy uznania. Fachowość i wysokie kwalifikacje pozwalają chorym z udarem mózgu wdrożyć w bardzo krótkim czasie pomoc zgodnie z najnowszymi standardami. Szczególne podziękowania składamy Personelowi oddziału neurologicznemu z pododdziałem udarowym, który jest bezpośrednio zaangażowany w cały proces leczenia chorego z udarem mózgu.

Tak trzymać.

Dyrekcja

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym

100- lecie Wojskowej Służby Zdrowia

W dniu 26- go października 2018 r, z okazji 100- lecia Wojskowej Służby Zdrowia odbyła się w naszym szpitalu, uroczysta akademia. Na tę okoliczność prezentację przygotował i zaprezentował z-ca dyrektora ds. medycznych Robert Sokołowski. W ramach upamiętnienia ważnej dla nas rocznicy, przy głównym wejściu do budynku szpitala, został posadzony symboliczny dąb.

Zachęcamy do zapoznania się z historią Wojskowej Służby Zdrowia: 100-lecie Wojsk.Sł.żdrowia-1

Wałcz, dnia 29.10.2018 r