Położna na medal 2017

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „POŁOŻNA NA MEDAL”

Pełna informacja dotycząca IV Edycji konkursu na stronie internetowej: www.poloznanamedal2017.pl

Czytaj dalej →

Dożynki Powiatowo-Gminne w Człopie

W dniu 2.09.2017 r odbyły się w Człopie Dożynki Powiatowo-Gminne.

107 Szpital Wojskowy, aktywnie uczestniczył w uroczystościach „dożynkowych”. Podczas tego wydarzenia pracownicy Szpitala dokonywali pomiarów ciśnienia krwi oraz poziomu cukru. W czasie tej „sobotniej imprezy” dla 78 osób skontrolowano ciśnienie krwi jak również oznaczono „glikemię przygodną”. W przypadku pomiarów ciśnienia krwi u 25 osób stwierdzono wartości nieprawidłowe (32%). Jest to bardzo wysoki wskaźnik, nigdy w dotychczasowych, tego typu akcjach tak wysokiego wskaźnika nie było. Z badanej grupy dwie osoby zostały skierowane do służb ratowniczych po pomoc medyczną. Natomiast w przypadku „glukozy przygodnej” u 6 osób wystąpiły przekroczenia normy. Osoby u których wartości pomiarowe wykazywały przekroczenia normy, otrzymały niezbędne wskazówki co do dalszego sposobu postępowania. Jako działania edukacyjne, dla osób chętnych przekazywane były informacje z zakresu zdrowego stylu życia, wspierane materiałami informacyjnymi.

Szpital to nie tylko medycyna naprawcza, ale również działania szeroko pojętej profilaktyki. Działalność ta realizowana jest w dwóch wymiarach. Poprzez długofalowe programy profilaktyczne zlecane głównie przez NFZ, jak również profilaktyczne akcje wśród społeczności lokalnej. Podejmowane przez Szpital działania edukacyjno- profilaktyczne w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy wskaźników zdrowotnych jak również zmiany postaw co do własnego zdrowia czy choroby. Tego typu inicjatywy stają się zadaniami realizowanymi zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jak również doskonałym elementem wzajemnej integracji lokalnej.

 

Wałcz, dnia 05.09.2017 r
Krystyna Krogulewska

Bezpłatna Szkoła Rodzenia- start 07.09.2017 r. godz. 17:00

child

1) KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka.
Panie mogą uczestniczyć w zajęciach same bądź z osobą towarzyszącą.
2) KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i dobry humor!
3) JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorie z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę, oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoja wiedzę o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość o siebie i swoja kondycję. Polecamy zajęcia, w których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zwiedzania oddziału położniczo-noworodkowego, Bloku Porodowego, pokoi rooming-in dla matki i dziecka
4) GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, III piętro, (pierwsza sala za oddziałem ginekologii)

Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, kartki do notowania, długopisy, próbki produktów.

Czytaj dalej →

Oferta pracy: kierownik działu centralnej sterylizacji

Wałcz, dnia 22.08.2017r.

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Centralnej Sterylizacji

 

1. Wymagania określone dla stanowiska :

 • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie
 • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office
 • umiejętność pracy w zespole

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
 • planowanie,organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,
 • prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
 • dbanie o właściwy nadzór sanitarny,
 • udział w pracach Działu Zamówień Publicznych i Logistyki związanych bezpośrednio z kierowanym działem.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do Działu Kadr (pokój nr 121)

bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 23

 

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

źródło: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&status=1

Poszukujemy pracowników- sprawdź teraz aktualne oferty pracy:

ludziki

Wszystkie aktualne oferty pracy zawsze znajdują się tutaj: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&status=1

Jeśli nie ma dla Ciebie aktualnie oferty, ale uważasz, że możesz wnieść wiele do naszego zespołu, masz kwalifikacje, doświadczenie, pomysł na współpracę- napisz do nas! (kadry@107sw.mil.pl)

Aktualnie (na dzień 22.08.2017 r.) poszukujemy osób na stanowiska (kliknij, aby poznać szczegóły):

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2017-08-22 08:45:21 Kierownik Działu Centralnej Sterylizacji 2017-09-08 2017-09-11
2017-08-09 14:16:14 Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej 2017-08-24 2017-09-23
2017-07-19 13:43:22 Diagnosta laboratoryjny 0000-00-00 0000-00-00
2017-07-19 13:44:45 Technik analityki medycznej 0000-00-00 0000-00-00
2017-08-09 12:28:31 Technik elektroradiolog 0000-00-00 0000-00-00
2017-08-09 12:31:12 Pielęgniarka 0000-00-00 0000-00-00

Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

aqu

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz

w porozumieniu z Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

szczegóły: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=140&status=1

Zatrudnimy lekarzy

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu  pilnie poszukuje do pracy lekarzy w następujących  dziedzinach:

 1. specjalista chorób zakaźnych,
 2. specjalista anestezjolog,
 3. specjalista okulistyki,
 4. specjalista otolaryngolog,
 5. specjalista medycyny ratunkowej,
 6. specjalista medycyny rodzinnej,
 7. specjalista położnictwa i ginekologii,
 8. lekarz medycyny.

Czytaj dalej →

Mamy Certyfikat ISO zgodnie z wymaganiami NOWEJ NORMY

To zwieńczenie ciężkiej pracy, która trwała prawie rok. Przygotowania do  dostosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami nowej normy rozpoczęły się w październiku 2016 roku i zakończyły niezależnym audytem, który trwał trzy dni od 1 do 3 czerwca b. r.  Wdrożenie nowych wymagań normy PE-EN ISO 9001:2015 polegało m. in. na opracowaniu i zastosowaniu procedur zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach  działalności Szpitala.

Audyt prowadzony był przez przedstawicieli francuskiej jednostki certyfikacyjnej AFNOR.

Celem audytu było sprawdzenie, czy funkcjonujący w Szpitalu system zarządzania jakością realizowany jest zgodnie z wymaganiami  normy PN-EN ISO 9001:2015,
a także jak realizowane są zaplanowane działania na rzecz doskonalenia tego systemu.

Sukces nie byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania naszych Pracowników. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali Szpital w dążeniu do uzyskania pozytywnego wyniku audytu.

ISO 9001 to certyfikat honorowany na całym świecie. Ten ważny dokument przyznano naszemu Szpitalowi po raz trzeci.

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ
D. Sokołowska

Praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ pilnie zatrudni: mgr elektroradiologii, licencjata elektroradiologii, technika elektroradiologii.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV z listem motywacyjnym na adres:
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Forma zatrudnienia dowolna (umowa cywilno prawna lub umowa o pracę). Szczegółowe informacje oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia pod numerem telefonu 261 47 28 09- sekretariat, 261 47 28 01- z-ca dyrektora ds. medycznych.

Biała Sobota w Mirosławcu

Co roku w miesiącu lipcu, pracownicy naszego szpitala wraz z pracownikami Urzędu Miasta w Mirosławcu są organizatorami „Białej Soboty”, dla mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec. Odbywa się to zawsze w dniu w którym rozpoczyna się „Festiwal Żubra”. W tym roku było to 1 -go lipca.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu władz miasta, mieliśmy do dyspozycji gabinety lekarskie w Przychodni Lekarskiej w Mirosławcu. Chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji były porady i konsultacje specjalistyczne. Można było również skontrolować sobie p. cukru, zmierzyć ciśnienie krwi, skorzystać z materiałów edukacyjnych. Akcja ta adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W ramach działań edukacyjnych zainteresowani otrzymywali ulotki oraz broszury edukacyjne.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z wiedzy i doświadczenia naszych lekarzy i pielęgniarek:

 • Porady stomatologiczne– Bogumiła Szydełko
 • Porady ginekologiczne– Janusz Plesiewicz z położną Małgorzatą Minkiewicz
 • Z zakresu wad postawy swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się Weronika Woźniak pracownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym
 • Beata Zubrzycka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego dla zainteresowanych udzielała indywidualnych porad w zakresie zaleceń diabetologicznych. Ci którzy skorzystali z tych indywidualnych wskazówek otrzymali również profesjonalne materiały edukacyjne.
 • Pomiary p. glukozy oraz ciśnienia krwi wykonywały pielęgniarki: Iwona Kępska i Urszula Wolman.

Podczas tych naszych działań profilaktycznych w grupie 51 osób u których oznaczono p. glukozy, u 6- ciu osób otrzymane wartości wykazywały bardzo znaczne przekroczenie normy. Osoby te otrzymały wskazówki co do dalszego sposobu postępowania.
Koordynatorem akcji była Krystyna Krogulewska. Nad całością przedsięwzięcia czuwał nasz z-ca dyrektora ds. medycznych Robert Sokołowski.

Wałcz, dnia 05.07.2017 r
sporządził: Krystyna Krogulewska