Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Kontakt
Kierownik: 261 47 30 22  
Strona czysta: 261 47 30 24  
Strona brudna: 261 47 30 23  
Adres e-mail: sterylizacja@107sw.mil.pl  

Kadra

Kierownik sterylizatorni: mgr Ewa Kawecka
Personel sterylizatorni to 5-ciu pracowników z tytułem technika sterylizacji medycznej.

Zakres działalności

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu świadczy usługi zewnętrzne sterylizacji parą wodną oraz usługi wewnętrzne w zakresie sterylizacji nisko-temperaturowej tlenkiem etylenu oraz plazmą.

Godziny pracy Sterylizatorni

Centralna Sterylizatornia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00
Przyjmowanie i wydawanie materiału od poniedziałku do soboty w godzinach 7.15-17.00

Cennik usług zewnętrznych

Usługa Rozmiar Cena w zł
pakiet mini z pojedynczym narzędziem do 5 cm 3,50 zł
pakiet mały do 15 cm 6,50 zł
pakiet średni do 25 cm 8,00 zł
pakiet duży powyżej 25 cm 12,00 zł
sterylizacja kontenera   6,00 zł

Galeria zdjęć

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu