mgr MAREK KORNETkornet_marek_2

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu – 1985 r.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 1992 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości – 1996 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia w Polsce – 2011 r.

 

Hobby – wędkarstwo
Żonaty


_dsc9654-2Lek. ROBERT SOKOŁOWSKI

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej – 1992 r.
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
 • Certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie orzecznictwa.
 • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej

Żonaty, dwójka dzieci.

Hobby: turystyka motocyklowa, astronomia.

 


 

MGR DOROTA RYDER

Przełożona Pielęgniarek 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

  • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego  w Gorzowie Wielkopolskim- pielęgniarstwo, specjalność opieka psychiatryczna.
  • Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie,
  • Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie- specjalista pielęgniarstwa neurologicznego.
  • Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

Hobby: sport