mgr MAREK KORNETkornet_marek_2

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu – 1985 r.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 1992 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości – 1996 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia w Polsce – 2011 r.

 

Hobby – wędkarstwo
Żonaty


_dsc9654-2Lek. ROBERT SOKOŁOWSKI

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej – 1992 r.
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
 • Certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie orzecznictwa.
 • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej
 • Absolwent studiów podyplomowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: „ Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu Obrony Narodowej” 2018 r

Żonaty, dwójka dzieci.

Hobby: turystyka motocyklowa, astronomia.

 


MGR JAROSŁAW NARLOCH

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych – Główny księgowy 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu o specjalności finanse i rachunkowość – 1991 r.
 • Absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie o specjalności administracja gospodarcza – 2002 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie z zakresu zarządzania w służbie zdrowia – 2006 r.
 • W zakresie doświadczenia zawodowego – od 1992 r. do 2004 r. służba w wałeckich jednostkach wojskowych na stanowiskach kierowniczych związanych z finansami i księgowością. Od 2004 r. do 2018 r. praca i służba w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie na stanowiskach związanych z finansami, księgowością, administracją i zarządzaniem szpitala.
 • Hobby i pasje: sport, aktywność fizyczna, muzyka.

 


MGR DOROTA RYDER

Przełożona Pielęgniarek 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

  • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego  w Gorzowie Wielkopolskim- pielęgniarstwo, specjalność opieka psychiatryczna.
  • Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie,
  • Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie- specjalista pielęgniarstwa neurologicznego.
  • Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

Hobby: sport