mgr MAREK KORNETkornet_marek_2

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu – 1985 r.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 1992 r.
 • Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości – 1996 r.
 • Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia w Polsce – 2011 r.

 

Hobby – wędkarstwo
Żonaty


_dsc9654-2Lek. ROBERT SOKOŁOWSKI

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej – 1992 r.
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
 • Certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie orzecznictwa.
 • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej

Żonaty, dwójka dzieci.

Hobby: turystyka motocyklowa, astronomia.

 


MGR URSZULA DŹWIGAŁA092015_u_dzwigala (1 of 1)

Przełożona Pielęgniarek 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Pielęgniarka odcinkowa na oddziale chirurgii ogólnej 1976-1985
 • Pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego 1986-1993
 • Przełożona Pielęgniarek od 1993 r.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy – 1999 r.
 • Studia Podyplomowe Zarządzania w Opiece Zdrowotnej-Akademia Medyczna Poznań

Mężatka, syn i córka
Zainteresowania – pływanie, turystyka