mgr MAREK KORNETkornet_marek_2

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

  • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu – 1985 r.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 1992 r.
  • Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości – 1996 r.
  • Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia w Polsce – 2011 r.

 

Hobby – wędkarstwo
Żonaty


_dsc9654-2Lek. ROBERT SOKOŁOWSKI

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

  • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej – 1992 r.
  • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
  • Certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie orzecznictwa.
  • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej

Żonaty, dwójka dzieci.

Hobby: turystyka motocyklowa, astronomia.