107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu rozpoczął działalność medyczną od 1953 roku. Szpital powstał na bazie zniszczonego, poniemieckiego budynku, w którym w latach 1942-1945 mieściła się fabryka uzbrojenia. Początkowo był kilkuoddziałowym szpitalem garnizonowym leczącym żołnierzy, kadrę zawodową i ich rodziny.

Od 1962 roku szpital zaczął świadczyć usługi medyczne także dla cywilnych mieszkańców Wałcza i okolic.

W 1976 roku podniesiona została ranga szpitala – do rejonowego, a dzięki zabiegom ówczesnego komendanta szpitala płk dr n. med. Tomasza Jarocha powstały nowe oddziały: neurologii, chirurgii urazowej i ortopedii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz psychiatrii.

Zbudowano internat dla personelu szpitala, a także budynek dla kadry lekarskiej. W latach 70. i 80. szpital specjalizował się głównie w dziedzinach zabiegowych, a 70 łóżkowy oddział chirurgii i jego ordynator płk dr n. med. Wiesława Owsiany oraz personel oddziału cieszyli się zasłużoną sławą w społeczności wałeckiej i w wojskowej służbie zdrowia.

Kadra szpitala uczestniczyła w wielu misjach pokojowych ONZ – byliśmy obecni w Kambodży, Egipcie, Libanie,Syrii i w Afganistanie. Zabezpieczaliśmy ćwiczenia sił zbrojnych na poligonach Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a od 1996 leczymy żołnierzy wojsk NATO, którzy intensywnie ćwiczą się na poligonie Drawsko Pomorskie. W szpitalu hospitalizowani, operowani i konsultowani byli żołnierze angielscy, holenderscy, duńscy, oraz amerykańscy.

W 1996 – przewidując, że wejdzie w życie reforma opieki zdrowotnej w kraju – rozpoczęliśmy kompleksowe przygotowania do jej wprowadzenia. Przygotowano program przekształcenia szpitala, określono mocne i słabe strony jego działalności, postarano się o to, by wykorzystać wszystkie szanse i uniknąć zagrożeń, jakie mogły wyniknąć po wprowadzeniu nowego systemu.

Opracowano program kadrowy, plan szkoleń i podnoszenia kwalifikacji personelu szpitala, starano się uzupełnić brakujący sprzęt i nowoczesną aparaturę medyczną, remontowano bazę lokalową.

Pierwszy rok działalności po wprowadzeniu reformy służby zdrowia, przyniósł dalszy rozwój szpitala, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, skomputeryzowano oddziały szpitalne, a duża część personelu średniego i wyższego podniosła kwalifikacje zawodowe.

Aktualnie szpital jest wielospecjalistycznym zakładem leczniczym II stopnia referencji posiadającym wypracowany model organizacyjny pozwalający sprawnie realizować liczne zadania.

Szpital świadczy usługi lecznicze w 11 oddziałach szpitalnych, specjalistyczne leczenie ambulatoryjne w 19 poradniach, usługi stomatologiczne, oraz prowadzi podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu wałeckiego i okolic – zgodnie z kontraktem NFZ – oddział Zachodniopomorski, oraz chorych nie ubezpieczonych opłacanych przez budżet państwa. Od 01.01 2008 po połączeniu ze Szpitalem Powiatowym, szpital świadczy jako jedyny kompleksowe usługi w zakresie hospitalizacji dla miasta i powiatu wałeckiego. Dzięki dużemu zaangażowaniu personelu, szpitalnej sytuacji finansowej i pomocy starostwa wałeckiego dokonano wielu remontów i modernizacji bazy szpitalnej i ciągów komunikacyjnych.

Osiągnięcia naukowe i specjalistyczne poszczególne oddziały przedstawiają na swoich stronach naszego serwisu.

W latach szpital był organizatorem wielu spotkań i konferencji naukowych (1998 Zjazdu Ortopedów Wojska Polskiego), imprez sportowych (Mistrzostwa Polski lekarzy wojskowych w tenisie ziemnym). W 2001 roku szpital był organizatorem ogólnopolskiego Zjazdu Otolaryngologów.

 

Historia oddziału Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny  Ogólny  funkcjonuje od chwili powstania w 1953 r. Szpitala Garnizonowego w Wałczu.Pierwszym ordynatorem oddziału był późniejszy Naczelny Chirurg WP prof. Franciszek Smolarek. Doświadczenie chirurgiczne zdobywał tu prof. Stanisław Barcikowski, który również pełnił funkcję Naczelnego Chirurga WP. W pamięci personelu naszego szpitala oraz licznej grupy pacjentów wojskowych i cywilnych pozostaje wieloletni ordynator oddziału chirurgii płk dr n.med. Wiesław Owsiany.

 

Historia oddziału Otolaryngologicznego

30- łóżkowy oddział laryngologiczny został utworzony w 1953 roku. Jego pierwszym ordynatorem był płk lek. med. Alfons Rochowicz, pielęgniarką oddziałową ppor. rez. Aurelia Filipiak.

Oddziałem kierowali:

  • od 1957r por. lek. Przemysław Połomski,
  • w latach 1958-1959 por.lek. Jerzy Egiert,
  • 1960 – 1961 por. lek. Mieczysław Jeleniewski,
  • 1962-1963 por. lek. Marian Zieliński,
  • 1963-1992 płk lek. Edmund Dałek.
  • Od 1992 roku ordynatorem jest lek. med. Andrzej Łańcucki, specjalista II stopnia z otolaryngologii.

 

Historia oddziału Okulistycznego

Oddział Okulistyczny został utworzony w 1953 roku jako część oddziału uszno- ocznego, a od 1963 roku funkcjonuje jako samodzielny 20 łóżkowy oddział.

Z oddziałem związani byli okuliści: Jerzy Morawiecki i Jerzy Toczołowski późniejsi profesorowie Klinik Okulistycznych w Gdańsku i Lublinie.

Przez wiele lat kierowali nim i rozwijali specjaliści z zakresu okulistyki doktor Jerzy Czech, dr n. med. Jan Jabłoński, a od 1994 roku do chwili obecnej dr n. med. Adam Pniakowski.

Długoletnim i zasłużonym pracownikiem oddziału był okulista doktor Stefan Terefenko.