Informacje dla Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Poniżej znajdą Państwo ogólne dokumenty, wnioski i informacje dla Pacjentów.

Jeśli szukają Państwo elementu, który jest związany z konkretną jednostką Szpitala (np. Przychodnią)- proszę przejść na jej podstronę, korzystając z menu powyżej.

 

 

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych Informacja      Wniosek do pobrania
Kolejka oczekujących: kliknij
Nowe przepisy dotyczące oryginałów skierowań Strona NFZ
Cennik usług Szpitala: kliknij
Karta praw pacjenta:
Karta praw pacjenta dla osób niewidomych lub niedowidzących
napisana Braillem znajduje się w sekretariacie szpitala.
kliknij
Poradnik o Prawach Pacjenta kliknij
Prawa pacjenta ściąga dla młodzieży kliknij
Wniosek o wydanie EKUZ: kliknij
Regulamin organizacyjny Szpitala: kliknij
Udostępnianie dokumentacji medycznej kliknij
Deklaracja wyboru lekarza POZ kliknij
Deklaracja wyboru pielęgniarki kliknij
Deklaracja wyboru położnej kliknij
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową kliknij
e-WUŚ. Prawo do bezpłatnych świadczeń kliknij
Transport sanitarny kliknij
Informacje o alergenach w żywności kliknij
Ochrona danych osobowych kliknij

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu