books

Katalog programów edukacyjnych na rok 2017

Lp Rodzaj programu Obszar działania Osoba odpowiedzialna za realizację
1 Laktacja- broszura O/ginekologiczno-położniczy  położna Milena Turkiel
2 Szkoła rodzenia O/ginekologiczno-położniczy p. oddziałowa Edyta Chudzyńska
3 Opieka nad pacjentem niepełnosprawnym w domu- broszura O/neurologiczny p. oddziałowa Dorota Ryder
4 Edukacja pacjenta z cukrzycą O/szpitalne, poradnia diabetologiczna  specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Beata Zubrzycka
5 Edukacja pacjenta po endoprotezie stawu biodrowego O/chirurgii urazowo-ortopedycznej  p. oddziałowa
Danuta Podsiodło,
pielęgniarka Zofia Idzik
6 Samoopieka pacjenta ze schizofrenią O/psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego  p. oddziałowa Dorota Chuchro
7 Dbam o zdrowie- nie palę O/otolaryngologiczny  p. oddziałowa Iwona Kępska
8 Życie ze stomią- broszura O/ chirurgii ogólnej
p. oddziałowa Lidia Michalak
9 Edukacja pacjenta po zabiegach okulistycznych O/ okulistyczny p. oddziałowa Dorota Sieja
10 Zasady postępowanie po zabiegach osteotomii (usunięcie haluksów) /od 01.04.2016 r./ O/chirurgii urazowo-ortopedycznej p. oddziałowa
Danuta Podsiodło
10 Programy edukacyjne dla POZ i AOS (od 01.03.2017 r.)

  • życie ze stomią
  • zapobieganie odleżynom
  • opieka po udarze
  • karmienie piersią
  • edukacja pacjenta z cukrzycą i jego rodziny
pielęgniarki oraz położne środowiskowe
pielęgniarka koordynująca Renata Kubiak

 

Wałcz,
dnia 27.03.2017
przygotował:
Krystyna Krogulewska
zatwierdził:
Dyrektor Szpitala Marek Kornet