Komenda

Komenda

Płk lek. Artur Bobruk

Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej
 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej
 • Specjalista Organizacji i Ochrony Zdrowia Wojsk

_dsc9654-2Lek. Robert Sokołowski

Zastępca Komendanta d/s Medycznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej – 1992 r.
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
 • Certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie orzecznictwa.
 • Członek Wojskowej Izby Lekarskiej
 • Absolwent studiów podyplomowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: „ Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu Obrony Narodowej” 2018 r

Żonaty, dwójka dzieci.

Hobby: turystyka motocyklowa, astronomia.


Artur JeschkeMGR Artur Jeschke

Zastępca Komendanta d/s Ekonomicznych 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Absolwent XV Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Studiował “Funkcjonowanie strefy Euro” na Uniwersytecie Warszawskim

MGR DOROTA RYDER

Przełożona Pielęgniarek 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

    • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego  w Gorzowie Wielkopolskim- pielęgniarstwo, specjalność opieka psychiatryczna.
    • Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie,
    • Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
    • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie- specjalista pielęgniarstwa neurologicznego.
    • Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

Hobby: sport

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu