Droga zawodowa Zdzisława Matwiejczyka- ordynatora oddziału chirurgii ogólnej 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

matwiejczyk  of

W czasie corocznego spotkania opłatkowego odbyło się oficjalne pożegnanie pracowników szpitala z ordynatorem chirurgii ogólnej Zdzisławem Matwiejczykiem. Dyrektor w ciepłych słowach podziękował ordynatorowi za wieloletnią współpracę, wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu Pan Zdzisław Matwiejczyk będzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem jako lekarz pomagając pacjentom. Pan Zdzisław Matwiejczyk również podziękował współpracownikom za wiele lat wspólnej pracy na rzecz potrzebujących pacjentów. Był bardzo wzruszony w czasie wygłaszania tych słów. Przez te lata wieloletniej współpracy zrodziły się szczególne więzi.

Badania cytologiczne

Bez nazwy

Szanowne Panie

Jest mi bardzo miło poinformować, że Położne środowiskowo-rodzinne zatrudnione w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu zdobyły uprawnienia do samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Położne czekają na zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu 67 250 2849 oraz 67 250 2896, umówią się z Panią na  dowolny, dogodny dla Pani termin.

Badanie cytologiczne jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki raka szyjka macicy.

Umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

podpisanie umowy  of

W dniu 29.10.2014 r zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Anna Mieczkowska, wicemarszałek, województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania z Dyrekcją szpitala doszło do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu wyrównywanie różnic między regionami II w zakresie obszarów A. Program ten przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W ramach tej umowy otrzymamy środki finansowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Nowo zakupiony sprzęt rehabilitacyjny wzbogaci zaplecze sprzętowe działającego obecnie zakładu rehabilitacji. Zakupiony sprzęt służył będzie osobom niepełnosprawnym w przywracaniu pełnej sprawności.

 

Krystyna Krogulewska

Otwarcie wyremontowanych poradni

P

Jakość w opiece zdrowotnej to temat coraz częściej dyskutowany zarówno przez pacjentów jak i zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Rozważania na ten temat można dokonywać z różnych perspektyw: z jednej strony jakość jako zewnętrzna ocena przez korzystających z usług zdrowotnych, zaś z drugiej strony ocena wewnętrzna dokonana przez właściwe  struktury  organizacyjne szpitala.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu