Biała Sobota

IMG

W dniu 02.07.2011 r. w czasie Jarmarku Batorego odbyła się „Biała Sobota” zorganizowana przez nasz Szpital.

Aktywny udział wzięli: Krzysztof Okrasa, Monika Klimaszewska- Wiertel, Beata Zubrzycka, Joanna Szmigiel, Barbara Wójcik, Iwona Kępska, Barbara Remisz, Danuta Sokołowska,Barbara Świstun, Krystyna Krogulewska, Marcin Miklas.

Zakończenie realizacji projektu UE

1 2 3

Sprzęt medyczny zakupiony przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu z udziałem dotacji z Unii Europejskiej już służy pacjentom.

W 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią został zakończony pierwszy etap realizacji projektu pt. : „Poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych oferowanych przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Dotacje ze środków UE

logo_infra

Dotacje Unijne także dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu

W dniu 31.03.2010 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem CSIOZ Panem Leszkiem Sikorskim a Dyrektorem 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu Panem Januszem Napiórkowskim.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu