Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych

aqu

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata w konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii ogólnej, w poprzednim konkursie nie dokonano wyboru kandydata.
Podstawa: Art. 49. Ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618),

W związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata w konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych, w poprzednim konkursie nie dokonano wyboru kandydata.
Podstawa: Art. 49. Ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618),

 

 

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz w porozumieniu z Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału:

  • Chirurgii Ogólnej
  • Chorób Zakaźnych

 

  1. Pełna treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych i chirurgii ogólnej
  2. Regulamin konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii ogólnej
  3. Regulamin konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu