NDM  Lightbox

Zakażenia Szpitalne

Zakażenie szpitalne jest to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy:

nie pozostawało w okresie wylęgania w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych, albo
wystąpiło po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jego wylęgania.

 

Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Funkcjonuje w szpitalu od 1999 roku powołany rozkazem spec. Nr 1/PF z dnia 21.01.1999 Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, SP ZOZ.

Skład Zespołu i Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds Antybiotykoterapii został zaktualizowany Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2012 z późniejszymi zmianami.

 

Skład zespołu:

  • Przewodniczący – lek. med. bez-nazwy-2 specjalista chorób zakaźnych
  • Epidemiolog Szpitala – dr n med. Anna Doszyń – specjalista epidemiologii
  • p.o. Mikrobiolog – mgr Beata Baran
  • Pielęgniarka Epidemiologiczna – mgr Elżbieta Maćkowiak – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Do głównych zadań zespołu należy monitorowanie zakażeń, monitorowanie wielooporności szczepów bakteryjnych, doradztwo w zakresie polityki antybiotykowej, analiza kosztów leczenia, promowanie edukacji pracowników oraz wypracowywanie procedur zapobiegających występowaniu zakażeń szpitalnych.

Praca zespołu kontroli zakażeń znajduje odzwierciedlenie w zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim pacjentom i pracownikom Szpitala.

[postlist id=”930″]

 

W ostatnich latach mapa bakteriologiczna Szpitala nie uległa zmianie. Także liczba zakażeń szpitalnych utrzymuje się na stałym poziomie. W związku z tym raporty szczegółowe będą przedstawiane w okresach 5-letnich. O nagłych zdarzeniach epidemiologicznych w Szpitalu zespół kontroli zakażeń informować będzie na bieżąco.