107 Szpital Wojskowy wprowadza nowe badania do swojej oferty!

107 Szpital Wojskowy wprowadza nowe badania do swojej oferty!

Jeśli chcesz dowiedzieć się ,czy przeszedłeś infekcję wywołaną wirusem SARS-CoV- 2 wykonaj badanie na obecność

przeciwciał anty -SARS -CoV-2

jest to ilościowy test do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 ‘’Total’’(w tym IgG)

metodą ECLIA na nowoczesnym analizatorze.

Materiał badany

Krew żylna

Przygotowanie do badania

Nie trzeba być na czczo

Kiedy wykrywane

Po 2-3 tygodniach od kontaktu

Czas oczekiwania na wynik

Do 2 godz.

Interpretacja wyniku

Wynik ujemny<0,8 U/ml(organizm nie wytworzył przeciwciał)

wynik dodatni>0,8 U/ml(może świadczyć o przebytym zakażeniu)

Cel badania

Wykonanie badania wskazanie jest:

*w celu wykrycia osób, które przeszły zakażenie

bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi(tzw.,,cisi” nosiciele)

* u pacjentów po przebytej infekcji grypopodobnej

*u osób ,które mogły mieć kontakt z zakażonym SARS-CoV-2

*do badań epidemiologicznych ,mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji

Tego testu nie można używać do diagnozowania ostrej infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza infekcji. Interpretacja wyniku zależy od stanu klinicznego pacjenta oraz badań dodatkowych.

 

Cena: 80 zł

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu